AGOGO spreekuur (kinderpolikliniek)

Informatie over je afspraak bij de polikliniek van AGOGO-team.

Uw kind wordt gezien op het multidisciplinaire spreekuur van AGOGO door de plastisch chirurg en de mond-, kaak-, en aangezichtschirurg (MKA-chirurg). Multidisciplinair betekent dat er meerdere specialisten bij het spreekuur betrokken zijn. De andere specialisten van AGOGO zijn niet altijd standaard aanwezig op het multidisciplinaire spreekuur maar wel direct betrokken. Uw kind zal aparte poli-afspraken bij hen krijgen.

Uw kind volgt het zorgpad voor craniofaciale microsomie en microtie. Dat betekent dat uw kind op vaste leeftijden op het AGOGO-spreekuur wordt gezien: bijvoorbeeld op 6-, 8 en 12-jarige leeftijd. Dit wordt op het spreekuur uitgelegd.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) bij de afspraak aanwezig is. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren specialist.

Route

In uw verwijsbrief staat de locatie waar u gezien wordt, maar ook in Mijn Dossier kunt u dit teurgvinden.

Meer over uw bezoek aan locatie AMC: