Behandeling van het gehoor

Microtie is een aangeboren onderontwikkeling van de oorschelp. Hier leest u meer over de behandeling van het gehoor.

Heeft uw kind tweezijdig gehoorverlies als gevolg van bilaterale gehoorgangatresie, dan kan een beengeleidingshoortoestel (BCD) het gehoor verbeteren. Een vroege aanmeting is belangrijk voor de taalspraakontwikkeling. Een beengeleidingstoestel wordt eerst aangemeten op een softband (een elastische hoofdband) rond de leeftijd van 3-4 maanden. Er wordt gestart met één toestel. Rond de leeftijd van 9 maanden, als kinderen beter rechtop kunnen zitten en meer hoofdcontrole hebben kan er een tweede BCD worden aangemeten om het richtinghoren te verbeteren. Vanaf een leeftijd van 4 á 5 jaar kan met de professionals van AGOGO gesproken worden over het plaatsen van een schroef in het bot van de schedel zodat de BCD zonder softband of beugel gedragen kan worden.

Heeft uw kind eenzijdig (unilateraal) gehoorverlies als gevolg van unilaterale gehoorgangatresie, dan zijn er verschillende revalidatiemogelijkheden. Uw kind heeft op verschillende leeftijden andere behoeftes. Op het audiologisch centrum wordt steeds samen met u gekeken naar de beste oplossingen voor mogelijke problemen of moeilijkheden. Sommige kinderen met eenzijdig gehoorverlies vinden het ook fijn om een BCD te gebruiken om het gehoor of het richtinghoren te verbeteren. Of een BCD meerwaarde heeft beoordelen we aan de hand van een proefperiode.

In een enkel geval kan ook gedacht worden aan een CROS (contralateral routing of signal) hoortoestel. Hierbij worden er twee hoortoestellen gedragen en wordt het geluid van het slechte oor draadloos doorgestuurd naar het goede oor. Dit kan een optie zijn indien het (nog) niet mogelijk is om een toestel op de oorschelp te dragen.

Tijdelijk verminderd gehoor bij kinderen met gehoorverlies

Jonge kinderen hebben vaak periodes van verminderd gehoor als gevolg van middenoorproblemen (bijvoorbeeld een middenoorontsteking). Voor kinderen met een verminderd gehoor kan dit al snel tot problemen leiden. Het is belangrijk om het gehoor en de taalspraakontwikkeling dan goed te monitoren en indien nodig snel in te grijpen met bijvoorbeeld buisjes of een beengeleidingshoortoestel (BCD). Een BCD op een softband kan gebruikt worden om periodes van middenoorproblemen te overbruggen.

Begeleiding op school en goed horen in de klas

Er kan informatie worden gegeven aan leerkrachten, begeleiders en andere betrokkenen op school hoe om te gaan met een kind met gehoorverlies. Indien meer ondersteuning nodig is kan er gedacht worden aan het aanvragen van een onderwijsarrangement.

Kinderen met eenzijdig gehoorverlies hebben vaak moeite met het spraakverstaan als er achtergrondgeluid is, bijvoorbeeld in een rumoerig klaslokaal.  Om het spraakverstaan van uw kind te verbeteren, kan gebruik worden gemaakt van solo apparatuur/ remote microfoon technologie. Hierbij draagt de leerkracht een microfoon met een zender en uw kind een ontvangertje dat lijkt op een klein hoortoestel. Hierdoor is de stem van de leerkracht beter te verstaan. Ook andere leerlingen zijn beter te verstaan als zij de microfoon dragen. Solo apparatuur kan ook in combinatie met beengeleidingstoestellen worden gebruikt.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer