De ziekte van Lyme is een infectieziekte die in Nederland steeds meer voorkomt. De verschijnselen zijn heel verschillend en kunnen een lange tijd voorkomen. Het is niet altijd eenvoudig om de ziekte van Lyme te herkennen of behandelen. Daarom hebben Amsterdam UMC de kennis over tekenziekten vanuit verschillende specialismen gebundeld in één centrum: het AMLC.
Amsterdams Multidisciplinair Lymeziektecentrum (AMLC; onderdeel van de afdeling Infectieziekten)
phone
020 566 2649

Oktober 2021: Erkend Lymeziekte-expertise centrum

Het Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC) is onlangs wederom benoemd tot expertise centrum op het gebied van lymeziekte door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het AMLC speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in de zorg voor patiënten met een verdenking op Lymeziekte of een andere door teken overdraagbare infectieziekte. Daarnaast initieert en participeert het centrum in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

AMLC-team