Cystic fibrosis centrum (kinderpolikliniek)

Informatie over je afspraak bij de polikliniek van het Cystic fibrosis (CF) centrum Amsterdam.

Jaarcontrole locatie VUMC

De jaarcontrole is verdeeld over twee dagen, op de dinsdag komt kind voor onderzoeken. Wij proberen het zo te plannen dat het schema past per kind en dat wij 3 kinderen per dag kunnen zien en toch het segregatie beleid kunnen volgen. Om dit plannen allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen is er een rooster en krijgt iedere patiënt begin van het jaar de uitnodiging qua datum opgestuurd voor hun eigen agenda en 2 weken voor de afspraak volgt het persoonlijke rooster.

Op de vrijdag een week later volgt het tweede deel van de jaarcontrole. Het kind krijgt een eigen kamer en alle disciplines komen langs in de ochtend,  alleen voor de fysio gaat het kind naar een andere afdeling. Na alle ochtend afspraken is er een lunchoverleg met de verschillende disciplines. Hierna volgt de afspraak met de kinderlongarts die een algemeen onderzoek doet en alle uitslagen en het behandelplan bespreekt.

Jaarcontrole locatie AMC

De CF dag is altijd op een woensdagmiddag gepland, indien nodig kan er wat geschoven worden.

Het kind krijgt een kamer toegewezen en de verschillende disciplines komen in carrousel vorm langs, alleen de KNO komt niet langs in de carrousel maar ziet de patiënten op de KNO afdeling. De medicatie is vooraf besteld door ouders bij de poli apotheek, deze staat dan op de afspraken dag klaar op de kinderpoli.

De ochtend begint met de onderzoeken, daarna komt het kind terug naar de poli en heeft het CF team een multi disciplinair overleg met elkaar. Na het overleg komen de verschillende disciplines langs bij het kind om de uitslagen te bespreken. De uitslagen die nog niet bekend zijn worden de week erna telefonisch besproken. Bij het naar huis gaan krijgen ouders deze afspraak mee.

Policontrole locatie VUmc

Naast de jaarlijkse controle komen de patiënten in principe iedere 3 maanden op de poli voor controle bij de kinderlongarts, dan doen wij een sputumkweek of aanhoestwat, lab indien nodig en longfunctie vanaf 6 jaar. Mocht er behoefte aan zijn dan kunnen er ook afspraken bij psychologie, maatschappelijk werk en de diëtiste gemaakt worden.

Policontrole locatie AMC

Verder komen de patiënten in principe iedere 3 maanden op de poli voor controle bij de kinderlongarts, fysiotherapie, kinderlongverpleegkundige en longfunctie indien oud genoeg, ook wordt er een sputumkweek afgenomen. Indien nodig worden er afspraken gemaakt bij de diëtiste, MDL arts, psychologie, maatschappelijk werk en de educatieve voorziening.

Soms worden deze bezoeken gecombineerd met de jaarlijkse suikertest of OGTT (kan ook tijdens de jaarcontrole) en eventuele andere onderzoeken, zodat je hier niet extra voor hoeft te komen.

In principe vinden de controles elke 3 maanden plaats.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) bij de afspraak aanwezig is. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren specialist.

Route

In uw verwijsbrief staat de locatie waar u gezien wordt, maar ook in Mijn Dossier kunt u dit teurgvinden.

Meer over uw bezoek aan locatie AMC: