Cystic fibrosiscentrum (polikliniek volwassenen)

Informatie over je afspraak bij de polikliniek van het Cystic fibrosis (CF) centrum Amsterdam.

Jaarcontrole

Op de maandagen zien we één patiënt voor jaarcontrole. Op deze dag, die al vroeg begint, worden er diverse onderzoeken  gedaan zoals bloedprikken, uitgebreide longfunctie, CT-scan ( indien nodig ook een dexascan en echo bovenbuik). U wordt gezien door de CF-verpleegkundige, longarts en fysiotherapeut.

De week daarna is er een telefonisch of videoconsult met de diëtist en maatschappelijk werk; en 2 weken na de jaarcontrole worden alle uitslagen besproken via een videoconsult met het hele team.

Polikliniekbezoek

Op de dinsdag -en donderdagochtend is er een Cystic Fibrosis-carroussel. U gaat dan eerst naar de longfunctie waarna u op de polikliniek een eigen spreekkamer krijgt toegewezen waar u dan eerst gezien wordt door de CF-verpleegkundige en daarna door de longarts. Als dit medische verantwoord is dan worden deze bezoeken afgewisseld met een videoconsult waarbij u thuis op een spirometer (de spirobank via luchtbrug CF) zelf longfunctie kan blazen.

Soms worden deze bezoeken gecombineerd met de jaarlijkse suikertest of OGTT (kan ook tijdens de jaarcontrole) en eventuele andere onderzoeken, zodat u hier niet extra voor hoeft te komen.

In principe vinden de controles elke 3 maanden plaats.

Volwassen team
In het volwassenen team bent u de gesprekspartner van de MWW-’er. Als u nog erg jong bent, blijven ouders vaak nog steeds betrokken en kunnen met vragen terecht, maar de regie ligt bij u. Ook uw gezinsleden en/of uw partner kunnen een beroep doen op de begeleiding van de MMW-er, maar uiteraard alleen met uw toestemming.

Op de volwassenpoli wordt u meer aangesproken op uw eigen verantwoordelijkheid en eigen autonomie.

Tijdens iedere jaarcontrôle is er contact met de MMW-‘er. Ook tussen de jaarcontroles door kan er contact met de MMW-‘er worden opgenomen. Dit kan rechtstreeks of via de longverpleegkundige of longarts.

De MMW-er neemt deel aan het multi-disciplinair overleg van het CF-team.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) bij de afspraak aanwezig is. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren specialist.

Route

In uw verwijsbrief staat de locatie waar u gezien wordt, maar ook in Mijn Dossier kunt u dit teurgvinden.

Meer over uw bezoek aan locatie AMC: