Ontsteking meten in uitademingslucht

Ontstekingen in de longen van jonge patiënten met taaislijmziekte (cystische fibrose; CF) leiden tot longschade. Om dit in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dit in een vroeg stadium al te kunnen meten.

Met behulp van subsidie van het bedrijf Vertex Pharmaceuticals, en in samenwerking met het Erasmus MC, werken we in het Amsterdam UMC aan een groot project met als doel om op een eenvoudige en laagdrempelige manier ontsteking in de longen te meten van jonge kinderen (1-6 jaar) met CF. Met de huidig beschikbare methode is dit namelijk lastig.

Het project bestaat uit 3 onderdelen.

Deel 1 vindt plaats in Amsterdam UMC en richt zich op het testen van technieken voor het meten van adem, die in Amsterdam UMC ontwikkeld zijn. In deel 2 worden de technieken in het Erasmus MC getest bij kinderen van 1 tot 6 jaar. De volgende stap is het verzamelen van adem in grote studies in Rotterdam, Perth en Atlanta. In deze laatste stap beoordelen we of het echt mogelijk is om met ademlucht actieve longontstekingen te meten.