PAPA studie

In deze studie willen we onderzoeken of het mogelijk is om de aanwezigheid van bacteriën in de longen van patiënten met CF te meten in uitgeademde lucht, in het speciaal de Pseudomonas aeruginosa. Wanneer dit mogelijk is, zou de huidige sputumkweek die nu vaak wordt gebruikt voor het aantonen van bacteriën in de longen, mogelijk in de toekomst kunnen worden vervangen door een eenvoudige blaastest.

Het doel is om de komende tijd ademmetingen uit te voeren bij 100 CF patiënten. Deze metingen zijn altijd gekoppeld aan ziekenhuisbezoeken. U hoeft hiervoor dus niet extra naar het ziekenhuis te komen.

De onderzoekers willen hierbij iedereen die al heeft meegedaan aan het onderzoek hartelijk bedanken en daarnaast via deze weg vragen of geïnteresseerden in het onderzoek zich willen opgeven voor de contactlijst. Door je op te geven voor de contactlijst geef je aan om door de onderzoekers te mogen worden benaderd om een toekomstig gepland ziekenhuisbezoek te combineren met het meten van adem (dit duurt max 30 minuten). Je geeft dus enkel aan geïnteresseerd te zijn, dit is geen verplichting of toestemming voor het meedoen aan het onderzoek. Interesse aangeven kan bij de longverpleegkundige of arts, of door dit te laten weten via papa@amsterdamumc.nl.