Transitiepoli (polikliniek)

Naarmate uw kind ouder wordt verandert uw rol als ouder. De Transitiepoli begeleidt u in deze veranderende rol.

Voor de groep jongeren van 16 t/m 18 jaar is er de Transitiepoli, waar ouders in een parallel proces de overgang naar de volwassenpoli en naar eigen autonomie / verantwoordelijkheid van de jongere worden begeleid. Hierbij is het van groot belang dat de jongere zelf bij alle beslissingen een belangrijke rol heeft. De daadwerkelijke transitie naar de volwassenenzorg vindt plaats in overleg met de ouders, het kind en het CF-centrum. Voor de meeste jongeren en ook voor de ouders is deze overgang een grote stap: het betekent afscheid nemen van bekende, vertrouwde gezichten en de nieuwe gezichten van het volwassenenteam leren kennen op een leeftijd dat er sowieso al veel veranderingen zijn. Nieuwe levensfases brengen nieuwe thema’s met zich mee, zoals:  studie, werk, loopbaan, relaties, seksualiteit, kinderwens.

Een eerste kennismaking met de MMW-‘er van het volwassenen team vindt meestal plaats tijdens de laatste afspraak bij de transitiepoli of bij de eerste jaarcontrole bij het volwassenen team.

Meer over uw bezoek aan locatie AMC: