Ongeveer de helft van de patiënten in het Emma Kinderziekenhuis heeft een genetische aandoening. Het diagnostische traject en toegang tot therapie duurt echter te lang door versnippering van zorg en te weinig verbinding tussen diagnostiek, onderzoek en zorgverlener. Het Emma Personalized Medicine Center (Emma PMC) biedt met haar Persoonlijke, Predictieve, Preventieve en Participatie zorg (P4-medicine) een weg naar snelle diagnoses en het ontwikkelen & onderbouwen van nieuwe interventies met netwerkzorg.

EPMC
p/a Dr. Mieke van Haelst
phone
+31(0)20 566 9111