Het Melioidosis Expertise Center van Amsterdam UMC is een internationaal en landelijk expertisecentrum voor patiënten met de ziekte melioidose.

Melioidose is een tropische infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bodembacterie Burkholderia pseudomallei. De ziekte is endemisch in Zuidoost-Azië en Noord-Australië en wordt toenemend beschreven in landen in Afrika en Zuid-Amerika.

Melioidosis Expertise Center
phone
020-5669111

Het Melioidosis Expertise Center is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend als een landelijk expertisecentrum. Als centrum staan wij voor optimale zorg aan patiënten met melioidose en zijn wij bereikbaar voor intercollegiaal overleg omtrent diagnostiek en behandeling.

In het Melioidosis Expertise Center wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende ziektemechanismen en klinische manifestaties van melioidose. Een recent voorbeeld van onderzoek is dat wij samen met het RIVM in kaart hebben gebracht hoe vaak melioidose in Nederland voorkomt als tropische importziekte.

ORPHA code: ORPHA31202

Ik heb een afspraak op: