Het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van Amsterdam UMC feliciteert het Radboudumc met het starten van de volwassen genderzorg

Vanaf 1 maart 2021 start het Radboudumc ook met de genderzorg voor volwassenen. Naar verwachting kan het ‘expertisecentrum geslacht en gender’ ongeveer 200 patiënten per jaar behandelen.

Amsterdam UMC is erg blij dat er meer genderzorg beschikbaar komt. Dit zorgt hopelijk voor een betere spreiding van de genderzorg in het land en daarnaast ook voor kortere wachttijden.

Vanaf 1 maart 2021 tot 1 januari 2022 zal het Radboudumc mensen met genderdysforie gaan zien die verwezen zijn vanaf de wachtlijsten van Amsterdam UMC en UMCG. Mensen van de wachtlijst van Amsterdam UMC die in aanmerking komen om over te stappen naar Radboudumc zijn al actief benaderd.

Onderaan dit nieuwsbericht is een lijst met veelgestelde vragen te vinden. Hier staat ook meer informatie over verwijzen en de wachttijden.

Via deze link kunt u het nieuwsbericht lezen dat het Radboudumc heeft gepubliceerd hierover. Daarnaast hebben zij op hun website ook een pagina met veelgestelde vragen en kunt u daar contactgegevens vinden.

Amsterdam UMC wenst het ‘Radboudumc expertisecentrum geslacht en gender’ veel succes!

Veel gestelde vragen

1. Welke mensen komen in aanmerking om verwezen te worden naar Radboudumc?

Wanneer u al onder behandeling bent van het Genderteam kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Dit kan door een bericht via Mijn Dossier te sturen of door dit aan te geven op de eerst volgende afspraak.

Voor nieuwe patiënten op de wachtlijst geldt het volgende: Mensen van de wachtlijst die in aanmerking komen voor een overstap zijn al actief door ons benaderd. Hierbij hebben wij gekeken naar de positie op de wachtlijst en de woonplaats. Mensen die verwezen worden naar Radboudumc zullen daar ongeveer rond de zelfde tijd aan de beurt zijn als dat zij bij het Amsterdam UMC zouden zijn geweest.

2. Kan ik me daar aanmelden?

Dat kan zeker. Vanaf heden is het mogelijk om je daar aan te laten melden. Aanmelden gaat via de huisarts. De huisarts stuurt een (nieuwe) verwijsbrief naar het Radboudumc expertisecentrum geslacht en gender en zij plaatsen u dan op de wachtlijst. Zij starten met inplannen van deze wachtlijst vanaf 1-1-2022.

Wij willen u er op attenderen dat actieve genderzorg gemiddeld 7 jaar duurt. Houd u, bij uw keuze om over te stappen, rekening met de reistijd die u in gedurende deze periode heeft. Door een extra centrum in Nederland zorgen we er hopelijk ook voor dat patiënten minder lang en ver hoeven te reizen om genderzorg te ontvangen. Wij willen u vragen om het ons te laten weten wanneer u bij ons van de wachtlijst af wilt. Zo houden we alle wachtlijsten actueel.

3. Is de wachttijd korter?

In principe niet. Doordat zij eerst patiënten oproepen die verwezen zijn vanuit Amsterdam UMC of UMCG, zijn de wachttijden ongeveer gelijk.

4. Kan ik overstappen naar Radboudumc als ik al in actieve zorg ben in het Amsterdam UMC?

Ja, dit kan. Neem hiervoor contact op met uw zorgverlener. Dit kan door middel van een bericht via Mijn Dossier of door dit de volgende afspraak aan te geven.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer