Logopedie voor transgender personen

Bent u in transitie en ontevreden over uw stem? Op deze pagina leest u meer over stemaanpassende behandelingen.

Als u ontevreden bent over uw stem, kunt u dit bespreken met de verpleegkundig consulent van het Genderteam tijdens de hormonale en sociale transitie fase. Hieronder staan de behandelingen beschreven voor vervrouwelijking of vermannelijking van de stem.

Vervrouwelijking van de stem

Uw stem verandert niet onder invloed van vrouwelijke hormonen. Als u een lage stem heeft, blijft deze dus laag ondanks het gebruik van hormonen. Middels logopedie kunt u wel een vrouwelijke manier van spreken aanleren. Bent u na minimaal een half jaar intensieve logopedische behandeling nog niet tevreden over uw stem, dan komt u misschien in aanmerking voor een stemverhogende ingreep. Controleer bij uw zorgverzekeraar of de behandelingen vergoed worden.

Logopedie voor vervrouwelijking van de stem

Een logopedist helpt u om uw stem op een lichtere en melodieuzere manier te gebruiken, op een toonhoogte die bij u past. Wilt u gebruik maken van een logopedist? Laat dit dan weten aan de verpleegkundig consulent van het Genderteam. De verpleegkundig consulent zorgt dan voor een verwijzing naar een logopedist in uw regio die ervaring heeft met stemgebruik van transgender personen. Bij stemklachten (zoals heesheid, schorheid of keelpijn), of andere klachten op KNO-gebied, wordt u eerst verwezen naar de KNO-arts en logopedist van Amsterdam UMC voordat de logopedische behandeling van start kan gaan.

Houdt u na de logopedische behandeling klachten van een te zware stem? Dan kan de verpleegkundig consulent van het Genderteam u verwijzen voor een stemonderzoek naar de polikliniek KNO-heelkunde/logopedie van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Uit het stemonderzoek zal blijken of verdere logopedische behandeling zinvol is, of dat u mogelijk in aanmerking komt voor een stemverhogende ingreep.

Het is belangrijk dat u veel oefent met uw stem. Het beste resultaat wordt bereikt door heel veel te oefenen in de praktijk.

Operatie om de stem te verhogen

Bent u na minimaal een halfjaar intensieve logopedische behandeling nog niet tevreden over uw stem? Dan komt u misschien in aanmerking voor een stemverhogende ingreep. Een operatie is alleen mogelijk (en wordt pas door de verzekeraar vergoed) als uw eigen stemmogelijkheden maximaal zijn benut met logopedie. Dit zal blijken uit een stemonderzoek uitgevoerd door de KNO-arts en logopedist van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Verder is het van belang dat u niet rookt.

Wenst u een operatie? Neem contact opnemen met de verpleegkundig consulent van het Genderteam. De consulent geeft u uitleg over het vervolgtraject.

Vermannelijking van de stem

Uw stem wordt meestal lager onder invloed van mannelijke hormonen. Uw stem kan daardoor al voldoende passen bij uw genderidentiteit. Is dat niet het geval, dan kan een logopedische behandeling mogelijk helpen.
Een operatie is mogelijk, maar meestal niet nodig. Een operatie heeft als nadeel dat u vaker licht hees bent na de operatie.

Logopedie voor vermannelijking van de stem

Een logopedist helpt u om uw stem zwaarder te gebruiken, op een toonhoogte die bij u past. Wilt u gebruik maken van een logopedist? Laat dit dan weten aan de verpleegkundig consulent van het Genderteam. De verpleegkundig consulent zorgt dan voor een verwijzing naar een logopedist in uw regio die ervaring heeft met stemgebruik van transgender personen. Bij stemklachten (zoals heesheid, schorheid of keelpijn), of andere klachten op KNO-gebied, wordt u eerst verwezen naar de KNO-arts en logopedist van Amsterdam UMC voordat de logopedische behandeling van start kan gaan.

Het is belangrijk dat u veel oefent met uw stem. Het beste resultaat wordt bereikt door heel veel te oefenen in de praktijk.

Het KNO- en stemonderzoek
Het stemonderzoek wordt gedaan door een KNO-arts en een logopedist van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij zijn allebei gespecialiseerd in stemproblemen. De KNO-arts bekijkt uw stembanden met een scoop (buisje met ingebouwde videocamera) die via de mond of via de neus de stembanden in beeld kan brengen. Met de camera wordt daarna een video-opname gemaakt. Bij het stemonderzoek wordt de stemomvang (hoogte en luidheid) gemeten. Ook worden de belangrijkste onderdelen van uw stemgebruik bekeken. Daarnaast vragen wij naar uw eigen mening over uw stem met vragenlijsten.

Vragen en contact

U kunt te allen tijde terecht voor extra advies of oordeel van de logopedist van Amsterdam UMC. Neem daarvoor contact op met de verpleegkundig consulent van het Genderteam.

Heeft u een vraag? Ook dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent van het Genderteam.

U kunt mailen via logopedie-genderteam@vumc.nl, bellen via 020 444 0542 of een bericht sturen via Mijn Dossier. We helpen u graag.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer