Voorlichtingsbijeenkomsten (online)

Elk jaar organiseren we online voorlichtingsbijeenkomsten waarop u meer te weten kunt komen over genderincongruentie en onderdelen van het transitieproces. Zie hieronder de actuele data of informeer bij uw psycholoog/behandelaar.

Hoe meld ik me aan?

Om deel te nemen aan één of meerdere bijeenkomsten stuurt u een mail naar info-genderteam@vumc.nl. Let op: vermeld in het onderwerp van de mail de titel(s) van de bijeenkomst(en) waar u aan wilt deelnemen. U ontvangt per mail een Teams livegebeurtenis-link en instructies hoe u kunt deelnemen met deze link.

U kunt de voorlichtingsbijeenkomst(en) vanachter uw eigen pc, laptop, tablet of smartphone volgen ongeacht waar u zich bevindt. Ook kunt u familie, vrienden of andere geïnteresseerden mee laten kijken. Als u al eens eerder aanwezig bent geweest bij een voorlichtingsbijeenkomst en nog behoefte heeft aan informatie, mag u uiteraard weer aansluiten.

Vragen stellen of opmerkingen plaatsen kan via het chatvenster tijdens de live bijeenkomst. Door de beperkte tijd kan het gebeuren dat niet alle vragen online beantwoord worden.

Diagnostiek en behandeling voor jongeren met genderdysfore gevoelens

Datum: donderdag 8 september 2022 (deadline aanmelden: 7 september)
Tijd: 17.00 - 18.45 uur

Deze Webinar is georganiseerd voor jongeren die bij het genderteam van het Amsterdam UMC bekend zijn en/of op de wachtlijst staan. We willen benadrukken dat deze Webinar niet verplicht is.

Tijdens de Webinar wordt verteld wat de diagnostische fase inhoudt. Vervolgens krijg je uitleg over de mogelijkheden en beperkingen van een genderbevestigende behandeling (puberteitsremmers, hormonen en operaties). Ook wordt er stilgestaan bij het thema vruchtbaarheid.

Zorgaanbod bij het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie

Datum: dinsdag 13 september 2022 (deadline aanmelden: 12 september)
Tijd: 18.00 - 19.30 uur

Deze webinar is informatief en georganiseerd voor alle volwassenen met genderdysforie en hun naasten. Het doel is dat u na deze bijeenkomst een algemeen beeld heeft van ons zorgaanbod. We willen benadrukken dat deze Webinar niet verplicht is.

Tijdens de webinar nemen diverse zorgveleners u in vogelvlucht mee in ons zorgaanbod door middel van korte presentaties. Wij zullen niet ingaan op de chirurgische ingrepen; hiervoor wordt een aparte webinar georganiseerd op 27 september. U kunt zich daar ook voor aanmelden.

Chirurgische mogelijkheden bij het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie

Datum: dinsdag 27 september 2022 (deadline aanmelden: 26 september)
Tijd: 17.00 - 18.30 uur

Deze webinar is informatief en georganiseerd voor alle personen met genderdysforie en hun naasten. Het doel is dat u na deze bijeenkomst een algemeen beeld heeft van ons chirurgisch zorgaanbod. We willen benadrukken dat deze Webinar niet verplicht is.

Tijdens de webinar wordt er door middel van korte presentaties vertelt over alle operatieve ingrepen welke Amsterdam UMC aanbiedt. Wij zullen niet uitgebreid ingaan op technieken en complicaties.

Publieksavond Wetenschap

Datum: Dinsdag 1 november
Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie organiseert een publieksavond over wetenschap. Aanmelden kan door te mailen naar info-genderteam@vumc.nl.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die wel eens deelgenomen heeft aan onderzoek bij het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie en/of geïnteresseerd is in onderzoek naar genderincongruentie en de behandeling daarvan. Onderzoekers van het genderteam zullen hun onderzoeksplannen en belangrijkste bevindingen presenteren.

Bekijk hieronder het programma:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer