Opname Gynaecologie (Algemeen en Oncologisch) (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verpleegafdeling Gynaecologie.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Gynaecologie. U wordt opgenomen voor de behandeling van een aandoening aan uw geslachtsorganen. Dit kunnen kwaadaardige (oncologische) of niet kwaadaardige aandoeningen zijn. De verschillende behandelingen zijn een operatie, bestraling (radiotherapie), chemotherapie, warmtebehandeling of een behandeling met medicatie. Ook kunt u worden opgenomen voor het afbreken van een zwangerschap.

Wat kan ik verwachten?

In de meeste gevallen wordt u behandeld op de eerste dag van opname. Voor de behandeling krijgt u uitleg over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook doen we eventueel aanvullende onderzoek.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact.

U krijgt tijdens uw opname een eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV) toegewezen. De EVV is verantwoordelijk voor het plannen en coördineren van de zorg van uw opname tot en met uw ontslag uit het AMC. De EVV is meestal de verpleegkundige die het kennismakingsgesprek met u voert. Heeft de EVV geen dienst, dan zorgt een uitvoerend verpleegkundige (UVV) voor u. Voor de verslaglegging van de verpleegkundige werkzaamheden wordt er een persoonlijk dossier opgesteld. Dit dossier kunt u inzien. Met al uw vragen of wensen kunt u bij de EVV of de UVV terecht.

De verpleegkundige op de afdeling werken in drie diensten:

 1. vroege dienst van 07:30 - 16:00 uur;
 2. late dienst van 14.30 - 23:00 uur;
 3. nachtdienst van 22:45 - 7:45 uur.

  Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC leest u de brochure 'Wegwijs in het AMC'.

  Verpleegafdeling Gynaecologie

  020 - 566 3400

  Locatie: H5-zuid

  Wachttijd Gynaecologie

  Wachttijden polikliniek:

  Gynaecologie: 16 dagen.

  a. Oncologie: 14 dagen.
  b. (Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen.
  c. Incontinentie voor de vrouw: -

  Wachttijden behandeling:

  • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 64 dagen.
  • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): te weinig waarnemingen
  • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 54 dagen.
  • Sterilisatie vrouw: te weinig waarnemingen
  • Operatieve behandeling stressincontinentie: te weinig waarnemingen

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: