Seksuologie & Psychosomatische Gynaecologie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Seksuologie & Psychosomatische Gynaecologie.

Contact en afspraak
Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor deze polikliniek van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Bij de polikliniek Seksuologie & Psychosomatische Gynaecologie kunt u terecht voor problemen op het gebied van seksualiteit of bekkenpijn in combinatie met ziekte of psychologische problemen zoals stemmingsstoornissen, trauma, of hechtingsproblematiek.

Soorten problemen

De behandelaar (psycholoog-seksuoloog of arts-seksuoloog) kan u helpen bij verschillende problemen, zoals:
•seksuele stoornissen, zoals pijn bij de gemeenschap, erectieproblemen en orgasmeproblemen;
•problemen die verband houden met chronische spierspanning in de bekkenbodem, zoals bekkenpijn, problemen met ontlasten en plassen, en vulvaire pijn;
•seksuele gevolgen van ziekten, medicatie of behandeling;
•lichamelijke, psychische en seksuele gevolgen van traumatische gebeurtenissen in het verleden;
•gynaecologische en urologische klachten waarvoor geen duidelijke lichamelijke verklaring te vinden is;
•chronische buikpijnklachten en
•parafilia (ongewoon seksueel gedrag dat als belastend wordt ervaren)

Wat kan ik verwachten?
Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na welke klacht(en) u heeft en wat de oorzaken en de onderhoudende factoren van uw klacht(en) zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw klacht(en) te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

De benadering en behandeling op de polikliniek Seksuologie & Psychosomatische Gynaecologie is biopsychosociaal. Dat wil zeggen dat we oog hebben voor alle lichamelijke, psychologische, sociale en omgevingsfactoren die samen zouden kunnen hangen met uw klacht(en).

Het Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een psycholoog in opleiding of een arts-assistent (specialist in opleiding) meekijkt en/of u behandelt. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren psycholoog-seksuoloog of arts-seksuoloog.

Route
De polikliniek Seksuologie & Psychosomatische Gynaecologie is onderdeel van de polikliniek Gynaecologie. Deze polikliniek ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping (A1). Op de begane grond vindt u borden met informatie over de route naar alle poliklinieken, ook over de polikliniek Seksuologie.
Om daar te komen neemt u midden in de centrale hal de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich aan met uw patientenpas bij één van de aanmeldzuilen.

Telefonische bereikbaarheid:
020 - 566 3400

Wachttijd:

U moet rekenen op een wachttijd van minstens enkele weken tot in enkele gevallen enkele maanden voordat u een eerste afspraak kunt krijgen.

De volgende stafleden werken op de polikliniek Seksuologie & Psychosomatische Gynaecologie:
Mevr. Prof. Dr. E.T.M. Laan: GZ-psycholoog - seksuoloog NVVS
Mevr. Drs. C. Salvatore: gynaecoloog- seksuoloog NVVS
Mevr. Drs. N.A. Roussel: klinisch psycholoog- psychotherapeut- seksuoloog NVVS
Mevr. Drs. C. Manuels: arts- seksuoloog NVVS
Mevr. Drs. J.M.M. Termeer: psycholoog - seksuoloog NVVS

Wachttijd Seksuologie

Wachttijden polikliniek

De wachttijd voor de polikliniek Seksuologie: 5 weken.

    Meer over uw bezoek aan het AMC: