Algemene informatie voor patienten van het Hartcentrum over het coronavirus

Dit geldt op 23 maart 2020

Algemene informatie over het coronavirus en Amsterdam UMC

Onderstaande informatie gaat specifiek over het Hartcentrum. Geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op.

Locatie Bereikbaar tussen Telefoonnummer
Polikliniek locatie VUmc 9:00-16:00 020-4444880
Eerste harthulp locatie VUmc Altijd bereikbaar 020-4444800
Polikliniek locatie AMC 8:45 - 16:30 020-5663794
Eerste harthulp locatie AMC Altijd bereikbaar 020-56665700

Behoor ik tot een risicogroep vanwege mijn cardiale problematiek?

Mensen met een chronische hartaandoening, zoals chronisch hartfalen, chronische klepgebreken, structurele hartspieraandoeningen (cardiomyopathieën) en aangeboren hartaandoeningen behoren tot een risicogroep.

Mag ik werken met mijn cardiale problematiek?

Of je mag werken hangt af van de functie die je hebt, de mogelijkheid tot thuiswerken en van het wel of niet hebben van luchtwegklachten en/of het hebben van koorts. Uiteraard als je tot risicogroep behoort dan wordt thuiswerken wel geadviseerd.

Hoe wordt de inschatting gemaakt of mijn afspraak telefonisch bij het Hartcentrum verricht kan worden?

Dit wordt beoordeeld door uw behandelaar. Mocht na de telefonische afspraak blijken dat u wel naar het ziekenhuis moet komen dan zal dit met u besproken worden en geregeld worden.

Ik heb een hartaandoening en ben zwanger, moet ik mij extra zorgen maken?

Nee, voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. De infectie met het Corona virus heeft hetzelfde verloop als bij niet zwangere vrouwen.

Meer informatie over het Hartcentrum van Amsterdam UMC

Voor algemene informatie over het coronavirus (covid-19) (Amsterdam UMC)

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer