Interventiecardiologie (specialisme)

Informatie over het specialisme Interventiecardiologie.

Interventiecardiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met interventie in het hart. De meeste voorkomende interventie is de percutane coronaire interventie (PCI), oftewel dotteren.

Een interventiecardioloog behandelt daarbij de vernauwde kransslagaders. Via de pols of lies wordt er een katheter door de slagaders naar het hart gebracht. Een contrastvloeistof zorgt er voor dat de interventiecardioloog weet waar er problemen zijn in de doorbloeding van het hart.

Vervolgens wordt de vernauwing in een ader met behulp van een ballonnetje opgerekt. Door het ballonnetje op te blazen worden de bloedstolsels weggeduwd en stroomt het bloed weer door de ader. Daarna wordt er een stent, een metalen buisje, in de vernauwing gezet om het bloedvat open te houden.

Hartcentrum

Door de ontwikkeling van de medische technologie vormen Cardiologie en Cardio thoracale chirurgie in Amsterdam UMC één hartcentrum; onze artsen en verpleegkundigen werken op twee locaties: AMC en VUmc.
Dankzij bijvoorbeeld nieuwe katheterisatie technieken, verrichten (interventie)cardiologen steeds meer ingrepen die voorheen het domein waren van de hartchirurgie. Zo kunnen nu zelfs operaties worden verricht aan de hartkleppen, via een katheter die via de lies in het hart wordt gebracht. Niet zelden staan cardioloog en chirurg dan ook samen aan de operatietafel.
Afhankelijk van de diagnose en behandeling wordt u geholpen op locatie AMC of locatie VUmc. Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw zorgverlener.

Andere specialismen van het Hartcentrum zijn Cardiogenetica, Cardiologie, Cardiothoracale chirurgie en Hartfalen.