Afspraak Hersentumorcentrum (polikliniek)

U heeft binnenkort uw eerste afspraak met een neuroloog van het Hersentumorcentrum Amsterdam. De reden van de verwijzing is dat bij u de verdenking op een hersentumor bestaat.

Voor de afspraak met de neuroloog is 40 minuten gereserveerd.

Tijdens dit eerste gesprek zullen de volgende zaken worden besproken:

 • Uw medische voorgeschiedenis
 • Welke klachten u ervaart
 • Uw medicijngebruik
 • Wat op de scan te zien is
 • Lichamelijk onderzoek
 • Wat de volgende stappen zijn, bijvoorbeeld overleg met de neurochirurg

In de meeste gevallen hoort u tijdens deze eerste kennismaking nog niet direct wat het behandelplan zal worden. U zal eerst besproken worden tijdens het multidisciplinair overleg (evt verwijzing naar volgende station) waar artsen van de betrokken specialismen aanwezig zijn.

Meenemen

 • ID/Paspoort

 • Verzekeringspasje

 • Een actueel medicatie overzicht

 • Eventuele verwijsbrief

 • Een familielid of kennis

Kennismaking verpleegkundige

Aansluitend aan het eerste gesprek met de neuroloog zult u een kennismakingsgesprek hebben met een verpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u meer te horen over de praktisch gang van zaken tijdens het verdere behandeltraject. Tevens is er ruimte om uw vragen en zorgen te bespreken. U zult ook de contactgegevens ontvangen.

Behandeladvies

Twee keer per week vindt het multidisciplinair overleg (MDO) van het Hersentumorcentrum Amsterdam plaats. Hier zijn artsen van verschillende specialismen bij betrokken. Tijdens dit overleg wordt elke patiënt die voor het eerst onze polikliniek bezoekt besproken om zo tot een zorgvuldig behandeladvies te komen. Dit betekent dat u na uw polikliniekbezoek niet direct het behandeladvies te horen krijgt, maar pas nadat dit MDO heeft plaatsgevonden.

U zult tijdens de eerste kennismaking een afspraak mee krijgen wanneer u de uitkomst van het MDO te horen zult krijgen. Dit kan een telefonische of een persoonlijke afspraak zijn (eventueel verwijzing naar controle afspraak neuroloog).