Preoperatieve screening (Locatie VUmc)

Binnenkort komt u naar locatie VUmc voor een operatie. Tijdens de operatie krijgt u anesthesie. Anesthesie, ook wel narcose genoemd, wil zeggen dat u een stof krijgt toegediend die ervoor zorgt dat u niets voelt of merkt van de ingreep. Zo’n verdoving kan plaatselijk zijn. Het kan ook een algehele narcose zijn: u wordt in slaap gebracht.

De anesthesie wordt gegeven door een anesthesioloog, een arts die hiervoor speciaal is opgeleid. Deze arts is ook verantwoordelijk voor uw welzijn gedurende de operatie. Hij of zij houdt in de gaten of de stof zijn werk doet, of de dosering eventueel moet worden aangepast en of uw hart en longen goed blijven functioneren.

De preoperatieve screening

Om de operatie voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de anesthesioloog u van tevoren onderzoekt. Daarvoor dient de preoperatieve screening (POS). Door een goed beeld te krijgen van uw lichamelijke conditie, kan de anesthesioloog bepalen welke anesthesie u nodig heeft en waar hij op moet letten tijdens de ingreep. In veel gevallen kunt u ook zelf kiezen of u een volledige narcose wilt of liever een plaatselijke verdoving. De anesthesioloog zal u precies vertellen wat de mogelijkheden zijn en welke voor- en nadelen er zijn. Mocht u tegen de operatie of narcose opzien, dan is het belangrijk dat u dit vertelt. Soms is het mogelijk om kort voor de feitelijke anesthesie een licht kalmerend middel te krijgen.

Afspraak maken of inloopspreekuur

Wanneer u naar de preoperatieve screening komt, vult u digitaal een vragenlijst in waarop u informatie geeft over uw gezondheidstoestand en de ziekten en aandoeningen waarvan u eventueel last heeft of heeft gehad. De anesthesioloog bespreekt de antwoorden met u. Aan de hand daarvan bepaalt de anesthesioloog of nog aanvullende informatie over uw gezondheid nodig is voordat u kunt worden geopereerd.

De POS is geopend op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en maakt gebruik van een afsprakenspreekuur en een inloopspreekuur. Op vrijdag is er alleen een afsprakenspreekuur van 09.00 tot 11.30 uur. Het afsprakenspreekuur is voor patiënten die niet kunnen of willen wachten en voor patiënten met een uitgebreide medische voorgeschiedenis.

Patiënten die op het afsprakenspreekuur komen worden door de anesthesioloog zoveel mogelijk op tijd geholpen. Het kan dus zijn dat iemand die zich later meldt eerder aan de beurt is. Ook de verpleegkundigen van de POS roepen patiënten op voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld voor een hartfilmpje of een longfunctieonderzoek.

Uw gesprek met de anesthesioloog duurt gemiddeld dertig minuten. Aangezien wij uw complete medische voorgeschiedenis in kaart moeten brengen, kan het gebeuren dat het spreekuur uitloopt. Indien u dus gebruik wilt maken van het inloopspreekuur, houd dan rekening met een wachttijd. Bij grote drukte zal de baliemedewerker u vragen om een afspraak te maken. U komt dan op een later moment terug.

Afspraak preoperatieve screening VUmc

Vaste afspraak (op datum en tijd)

  • Afspraak mogelijk op maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 15.30 uur en op vrijdag tussen 08.00 en 11.30 uur.
  • U kunt hiervoor bellen met (020) 444 1100 (keuzes 2, 2, 1, 2). Wij zijn bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. Inloopspreekuur
  • Er is een inloopspreekuur op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 15.45 uur. Op vrijdag is er GEEN inloopspreekuur.
  • Op maandag tot en met donderdag, tussen 12. 00 en 13.00 uur is er minder ruimte voor inloop vanwege de pauzes van de artsen. De baliemedewerker zal u informeren wat dat voor u betekent als u zich rond deze tijden aanmeldt.
  • In geval van drukte kunnen we u vragen op een andere dag terug te komen. U kunt dan alsnog een vaste afspraak krijgen.
  • Patiënten met een vaste afspraak worden zoveel mogelijk op de afgesproken tijd geholpen. Het kan dus voorkomen dat iemand tijdens het inloopspreekuur langer moet wachten dan iemand die een afspraak heeft gemaakt.

Telefonische afspraak

Indien u eerder op ons preoperatieve spreekuur geweest bent en uw gezondheid is sindsdien niet verslechterd, kunt u een telefonische afspraak maken. Hier is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Vraag gerust naar deze mogelijkheid indien u eerder op de preoperatieve screening bent geweest! De medewerker van de preoperatieve screening kijkt dan of u in aanmerking komt voor een telefonische afspraak.