Uw zorg bij het Hersentumorcentrum

Het Hersentumorcentrum Amsterdam beschikt over een multidisciplinair behandelteam voor patiënten met een hersentumor.

Dit behandelteam bestaat uit o.a. neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, oncologen, verpleegkundig consulenten en medisch psychologen die nauw met elkaar samenwerken. U kunt met verschillende van deze behandelaars te maken krijgen.

Spreekuren

Op maandagmiddag en de gehele donderdag vinden de spreekuren van het Hersentumorcentrum Amsterdam plaats. U kunt dan een afspraak hebben bij de neuroloog, neurochirurg of medisch oncoloog, of een combinatieafspraak met bijvoorbeeld de neuroloog en de medisch oncoloog. Voorafgaand aan deze spreekuren hebben alle betrokken neurologen, medisch-oncologen, neurochirurgen en verpleegkundig consulenten samen overleg, zodat iedereen op de hoogte is van de ontwikkelingen bij alle patiënten die het spreekuur bezoeken. De verpleegkundig consulenten kunt u gedurende de spreekuren raadplegen en zij zijn ook geregeld aanwezig bij uw bezoek aan de arts(en). Daarnaast bestaat er gelegenheid op andere tijdstippen een (telefonische) afspraak te maken met een van de verpleegkundig consulenten.

We streven ernaar dat u zoveel mogelijk dezelfde arts ziet, maar doordat we in teamverband werken kan het soms zo zijn dat u een andere neuroloog, neurochirurg of medisch-oncoloog treft. Mocht dit het geval zijn dan is deze arts uiteraard helemaal op de hoogte van uw situatie.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Iedere maandag en woensdag vindt een multidisciplinaire bespreking plaats, waaraan ook de radiotherapeuten, radiologen en pathologen deelnemen. Tijdens dit overleg wordt elke patiënt die voor het eerst onze polikliniek bezocht heeft en elke patiënt bij wie reeds een behandeling gestart is, maar bij wie zich een verandering in de ziekte heeft voorgedaan, door het hele team van het Hersentumorcentrum Amsterdam besproken om tot een zorgvuldig behandeladvies te komen. Dit betekent dat u tijdens het polikliniekbezoek niet altijd meteen het uiteindelijk behandeladvies te horen krijgt, maar pas na deze teambespreking. We streven er wel naar zo snel mogelijk daarna het behandeladvies met u door te nemen, telefonisch of op de polikliniek. Het behandeladvies kan onder andere bestaan uit: opereren, bestralen, chemotherapie of een afwachtend beleid. De keuze is afhankelijk van o.a. het type en de precieze plaats van de tumor, als ook uw algehele conditie.