Hiv/Aids (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Hiv/Aids.

Contact en afspraak

Bent u hiv-positief? Maak dan direct een afspraak op de polikliniek Hiv-Aids van het AMC.

Wat kan ik verwachten?

U krijgt een vaste arts en verpleegkundige zodat u altijd weet wie uw aanspreekpunt is. Wel zo makkelijk. Als er tijdens uw behandeling of onderzoek andere onderwerpen aan het licht komen dan zullen we samen met u kijken naar een passende doorverwijzing.

Ons specialisme

Bij ons bent u in goede handen. Het AMC heeft in Nederland een grote naam wat betreft de behandeling van mensen van hiv. Hier ontvangt u de nieuwste behandelingen en kunt u vaak deelnemen aan experimentele methoden.

Hiv en zwanger

U bent zwanger en hiv-besmet? Sinds jaar en dag is het AMC de specialist op dit gebied. Ook mensen die besmet zijn met hiv en graag zwanger willen worden hebben we veel ervaring mee.

U wordt behandeld door een team met deskundigen uit verschillende vakgebieden. Zo stellen we een team samen dat goed aansluit op uw specifieke situatie. Uw afspraken met alle specialisten proberen we te combineren zodat u op dezelfde dag bij verschillende experts terecht kunt.

Hulp bij andere problemen

Heeft u verdere uitdagingen? We werken samen met een maatschappelijk die u kan ondersteunen bij problemen die mogelijk ontstaan door uw hiv-infectie, zowel persoonlijke problemen als problemen in uw sociale omgeving.

Route

De polikliniek Hiv/Aids is aangegeven met route 43: deze ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel Q) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang Poliklinieken en loopt u rechtdoor langs de koffiecorner. Neem hier rechts de lift of de trap naar de eerste verdieping en meld u zich bij de balie.

Polikliniek Hiv/Aids

  • Telefonisch spreekuur (verpleegkundig consulent), maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur: 020 5662407
  • Acute klachten ( verpleegkundig consulent): bel doordeweeks van 08.30 tot 17.00 uur op nummer 020 - 566 9111 en vraag naar sein 29560.
  • Buiten deze tijd en in het weekend belt u 020 - 566 9111 en vraagt u naar de dienstdoende internist.

Bij uw eerste bezoekt spreekt u alleen met de verpleegkundige. U leert alles wat u dient te weten over een hiv-infectie. Het bezoek duurt 1,5 tot 2 uur en er is ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Als u ziek bent of lichamelijke klachten heeft bij het kennismakingsgesprek dat schakelt de verpleegkundige meteen een arts in. Direct na de kennismaking gaat u naar het polikliniek-laboratorium om bloed te laten afnemen.

Wachttijd HIV/Aids

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Polikliniek HIV/Aids: 1 week.

Na het eerste bezoek

Een paar dagen na uw bezoek neemt de verpleegkundige contact op om de belangrijkste uitslagen van het bloedonderzoek te bespreken. Uw huisarts wordt ook doorgaans ook meteen ingelicht.

Tweede bezoek

Bij het tweede bezoek ontmoet u ook de behandelend arts. Samen met uw verpleegkundige bespreekt deze uw behandeling. Deze afspraak duurt doorgaans 40 minuten.

Het is de bedoeling dat u ongeveer 1 a 2 weken voor elke afspraak naar het laboratorium gaat om bloed af te nemen.

Algemene informatie leest u op de pagina Eerste bezoek.

Wachttijd HIV/Aids

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Polikliniek HIV/Aids: 1 week.

Meer over uw bezoek aan het AMC: