Opleiding Master Critical Care

Omschrijving

IETS VOOR JOU? 

Heb je (onlangs) je HBO-V AIZ of TV diploma gehaald?

Ben je een hbo-verpleegkundige en werk je in de acute of intensieve zorg of wil je daar gaan werken?

Ben je bovendien een ambitieuze verpleegkundige die een passende loopbaan zoekt in de directe patiëntenzorg (hands-on-the bed)?

Zie je het als een uitdaging om werken en leren in de praktijk te combineren met onderwijs op masterniveau?

Dan is de nieuwe masteropleiding Critical Care (MCC) misschien iets voor jou!

De master Critical Care richt zich in het bijzonder op klinisch leiderschap, klinisch redeneren, patiëntveiligheid en evidence-based practice. Deze master is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en VUmc Amstel Academie.

Door vergrijzing en multimorbiditeit komen er meer hoogcomplexe patiënten. Ontwikkelingen in medische/verpleegkundige behandelingen volgen elkaar snel op. Dat vraagt om hoger opgeleide verpleegkundigen op complexe intensieve zorgafdelingen van een algemeen ziekenhuis.

De master Critical Care geeft hbo-verpleegkundigen die werkzaam zijn in de acute en intensieve zorg de mogelijkheid om zich verder 'aan het bed' te ontwikkelen. De opleiding geeft je de kans je kennis en vaardigheden op het gebied van verpleegkundige zorg te verdiepen. Daarnaast ontwikkel je uitgebreide onderzoeksvaardigheden.

Deze master is uniek in het opleiden van jou tot een expert intensive care-verpleegkundige op masterniveau.

Programma

De master Critical Care duurt 18 maanden en is opgebouwd uit drie semesters.

De praktijk- en theorieperioden wisselen elkaar af in een ritme van ongeveer vier weken praktijkleren en één week les.

Het laatste half jaar staat in het teken van je afstuderen. Dan werk je aan je masterthesis en aan de praktijkcomponent ‘hoog-complexe zorg’.

Binnen de semesters wordt gewerkt met drie leerlijnen die elkaar afwisselen: klinisch handelen, wetenschap en praktijk.

KLINISCH HANDELEN

Binnen de leerlijn ‘klinisch handelen’ worden de vitale functies en hun bedreigingen behandeld. Ook komen diagnostiek, behandelingen en condities ten gevolge van behandelingen (bijvoorbeeld cardiochirurgie, neurochirurgie, en complicaties) aan de orde. Je leert te redeneren en te handelen bij patiënten met toenemende zorgcomplexiteit.

WETENSCHAP

Organisatiekennis en de kennis en vaardigheden van evidence-based practice stellen je straks in staat een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitsverbeterplan te maken en uit te voeren.

Je richt je masterthesis op een verbetering van de directe patiëntenzorg, zoals bijvoorbeeld medicatieveiligheid, of op interventies die het post-ic-syndroom kunnen voorkomen.

PRAKTIJK

In de praktijk ontwikkel je specifieke praktijkkennis en vaardigheden. Theorie- en praktijkonderwijs worden met elkaar verbonden via een mix van leren door praktijkervaring, praktijkopdrachten en korte klinische beoordelingen van kritische beroepssituaties.

Toelatingseisen

De opleiding tot MCC-verpleegkundige is voor hbo-verpleegkundigen die al werken of die willen werken in het acute cluster. Je wordt direct toegelaten als je over de juiste kwalificaties beschikt. In andere gevallen kun je meedoen aan een voorbereidende schakelmodule.

DIRECT TOELAATBAAR

Je bent direct toelaatbaar tot het studiejaar 2018-2019 als je:

een HBO-Verpleegkunde diploma hebt en geregistreerd bent in het BIG-register;

en

een leerovereenkomst van 32 uur met de IC-afdeling; 

op een IC-afdeling gaat werken waarmee de master Critical Care een samenwerkingsovereenkomst heeft;

en

je bachelordiploma HBO-V binnen 4 jaar hebt afgerond én een honourstraject in de acute zorg (bijv. het HBO-V AIZ-honoursprogramma van de HvA of de HBO-V technische variant van het honoursprogramma van Inholland) én na januari 2014 bent afgestudeerd. Of:

je bachelordiploma HBO-V binnen 4 jaar hebt afgerond met een gemiddeld cijfer van 7,0 of hoger in het laatste studiejaar (60 studiepunten) én na januari 2014 bent afgestudeerd.

Voldoe je niet aan bovenstaande criteria dan meld je je aan voor de schakelmodule.

SCHAKELMODULE

De schakelmodule bestaat uit onderwijs op het gebied van klinisch redeneren en evidence-based practice. Na afronding van de schakelmodule maak je een kennistoets die met een voldoende afgerond moet worden om toegelaten te worden tot de opleiding.

Je schrijft je in voor de schakelmodule als je:

een HBO-V diploma hebt behaald vóór 1 januari 2014;

of als je 

een HBO-V diploma hebt behaald na 1 januari 2014 met een gemiddeld cijfer van lager dan 7,0 in het laatste studiejaar (60 studiepunten) en/of langer dan 4 jaar over de bachelor HBO-V hebt gedaan.

De kosten van de schakelmodule bedragen €250 en zijn voor de deelnemer.

Duur

Het studieprogramma bestaat uit 48 lesdagen, verspreid over anderhalf jaar. Periodes van vier weken praktijkleren worden afgewisseld met een week theorie. De opleiding kent 2000 praktijkuren. Er is een goede verhouding tussen theoretisch onderwijs en praktijkleren. Wekelijks besteed je gemiddeld ongeveer 16 uur aan zelfstudie.

Informatie

Voor meer informatie of een dag meelopen kun je terecht bij de senioren Onderwijs & Opleidingen van de afdeling Intensive Care volwassenen, ic-opleidingen@amc.uva.nl.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer