Nazorg na opname op de Intensive Care Unit

Een opname op de IC-afdeling is voor de meeste mensen en hun familieleden erg ingrijpend. Al tijdens de IC-opname begint u met uw herstel. Bij de meeste patiënten zal het herstel van een ernstige ziekte enige tijd duren. Door lichamelijke en psychische klachten kunt u beperkingen ervaren in uw dagelijks functioneren.

Hoe lang de herstelperiode precies duurt, hangt af van verschillende zaken. Zoals de ziekte zelf en hoelang u op de IC gelegen heeft. Het is daarom ook niet mogelijk om u bij uw ontslag uit het ziekenhuis te vertellen hoe lang het hele herstel zal duren. Ook of alle klachten helemaal zullen verdwijnen is niet te voorspellen. Het is belangrijk om te weten dat deze lichamelijke en psychische klachten normaal zijn en onderdeel uitmaken van het herstelproces. Als u dit weet, kan het helpen bij uw herstel. Het helpt ook om op een goede manier met de deze klachten om te gaan.

Revalidatie tijdens en na de Intensive Care opname Tijdens uw opname op de Intensive Care en de verpleegafdeling heeft een medewerker van de afdeling Revalidatie u behandeld. Dit kan een fysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts of logopedist zijn geweest. Het doel was: uw herstel zo goed en snel mogelijk laten verlopen. Maar toch houdt een deel van de IC-patiënten lange tijd na thuiskomst uit het ziekenhuis nog last van lichamelijke en psychische klachten. Patiënten zeggen soms: ‘Ik ben niet meer de oude’. Deze klachten kunnen te maken hebben met de behandeling op de IC. Hoe sneller deze lichamelijke en psychische klachten herkend worden, hoe sneller wij de juiste hulp kunnen geven. Daarom hebben wij de ‘IC-nazorg bij de afdeling Revalidatie’.

Het Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Wat is de ‘IC-nazorg’?

Op deze nazorgafspraak krijgen u en uw naasten informatie over lichamelijke en psychische problemen die patiënten kunnen krijgen na een IC-opname. Ook bekijken wij of er bij u lichamelijke of psychische problemen zijn waardoor uw herstel langzamer gaat dan verwacht. Als dat zo is, kunnen wij u doorverwijzen voor verder onderzoek en behandeling. Dit kan een specialist/behandelaar van binnen of buiten het AMC zijn. U krijgt hulp waardoor het herstel weer beter kan gaan.

Voor wie is de ‘IC-nazorg’?

Bent u langer dan 2 dagen op de IC beademd en na uw ziekenhuisopname direct naar huis gegaan? Dan krijgt u 3 maanden nadat u bent weggegaan van de IC een uitnodiging van de afdeling Revalidatie. U kunt dan een afspraak krijgen bij een van de AMC-fysiotherapeuten van de IC-nazorg. Uw partner of naasten zijn ook van harte welkom op deze afspraak. Naast deze afspraak houdt u gewoon uw afspraak voor de (na)controle bij uw behandelende specialist.

Hoe gaat de ‘IC-nazorg’?

Voordat u op de nazorgafspraak komt krijgt u een paar vragenlijsten toegestuurd over hoe het met u gaat. Deze vragenlijsten vult u thuis alvast in. Vergeet niet de ingevulde vragenlijsten mee te nemen naar uw nazorgafspraak!

Tijdens de IC-nazorgafspraak doet de fysiotherapeut een aantal metingen bij u. Wij zien dan hoe u lichamelijk functioneert. Wij kijken onder andere naar de kracht in uw spieren en hoe uw conditie (uithoudingsvermogen) is. Door de metingen en de ingevulde vragenlijsten kunnen wij beoordelen of u verder onderzoek en een behandeling nodig heeft om beter te herstellen.

Voor de IC-nazorgafspraak kunt u zich melden bij de afdeling Revalidatie van het AMC.

Telefoonnummer: 020 - 566 3345, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

E-mail: infoICrevalidatie@amc.uva.nl

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: