Nazorg na opname op de Intensive Care Unit

Een opname op de IC-afdeling is voor de meeste mensen en hun familieleden erg ingrijpend. Al tijdens de IC-opname begint u met uw herstel. Bij de meeste patiënten zal het herstel van een ernstige ziekte enige tijd duren. Door lichamelijke en psychische klachten kunt u beperkingen ervaren in uw dagelijks functioneren.

Hoe lang de herstelperiode precies duurt, hangt af van verschillende zaken. Zoals de ziekte zelf en hoelang u op de IC gelegen heeft. Het is daarom ook niet mogelijk om u bij uw ontslag uit het ziekenhuis te vertellen hoe lang het hele herstel zal duren.

Ook of alle klachten helemaal zullen verdwijnen is niet te voorspellen. Het is belangrijk om te weten dat deze lichamelijke en psychische klachten normaal zijn en onderdeel uitmaken van het herstelproces.

Tijdens uw opname op de Intensive Care en de verpleegafdeling heeft een medewerker van de afdeling Revalidatie u behandeld. Dit kan een fysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts of logopedist zijn geweest. Het doel was: uw herstel zo goed en snel mogelijk laten verlopen. Maar toch houdt een deel van de IC-patiënten lange tijd na thuiskomst nog last van lichamelijke en psychische klachten.

Patiënten zeggen soms: ‘Ik ben niet meer de oude’. Deze klachten kunnen te maken hebben met de behandeling op de IC. Hoe sneller deze lichamelijke en psychische klachten herkend worden, hoe sneller wij de juiste hulp kunnen geven. Daarom is er een IC-nazorg poli.

Het Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Wat is de ‘IC-nazorg’?

Op deze nazorgafspraak bekijken wij of er bij u lichamelijke of psychische problemen zijn waardoor uw herstel langzamer gaat dan verwacht. We bespreken uw ervaringen en geven uitleg. Zo nodig geven we uw huisarts advies om u door te verwijzen naar bijvoorbeeld een gespecialiseerde fysiotherapeut..

Voor wie is de ‘IC-nazorg’?

Bent u langer dan 5 dagen op de IC beademd geweest en na uw ziekenhuisopname direct naar huis gegaan? Dan kunt u terecht op de IC-nazorgpoli. U wordt gebeld door een verpleegkundige van de IC of kunt zelf contact opnemen. Als telefonisch blijkt dat een bezoek aan de IC en een gesprek toegevoegde waarde heeft dan wordt een afspraak gemaakt. Uw partner of naaste is daarbij welkom, afhankelijk van de bezoekregels die het AmsterdamUMC op dat moment hanteert. Naast deze afspraak houdt u gewoon uw afspraak voor de (na)controle bij uw behandelende specialist.

Telefoonnummer: 06-50063174 (alleen dinsdagen bereikbaar tussen 08:00 en 16:00 uur).

E-mailic-nazorgpoli@amsterdamumc.nl

Extra informatie

Mocht u nog extra informatie willen dan kunt U de volgende internet sites raadplegen:

icconnect (organisatie voor IC patiënten in Nederland)

Revalidatie Post Intensive Care Syndroom