Endocrinologie (verpleegafdeling)

Informatie over opname op de verpleegafdeling Endocrinologie en Metabolisme.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Endocrinologie en Metabolisme. U wordt opgenomen voor een behandeling van de organen waar hormonen worden aangemaakt, zoals de schildklier, bijnieren, hypofyse en alvleesklier. De arts kan u helpen met aandoeningen zoals diabetes, (bij)schildklierziektes, bijnierziektes, acromegalie ('reuzengroei'), de ziekte van Cushing en erfelijke stofwisselingsziekten.

Wat kan ik verwachten?

U kunt zich op de afgesproken dag en tijd bij de Inschrijfbalie Opname melden. Die ligt niet ver van de hoofdingang. U loopt rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein en gaat daar rechtsaf. Na enkele tientallen meters vindt u dan aan uw rechterhand de Inschrijfbalie Opname. Bekijk ook de plattegrond, bij 'waar moet ik zijn'.

Wanneer dat nodig is, begeleidt een van onze gastvrouwen of gastheren u na de in schrijving naar de verpleegafdeling. Het is mogelijk dat u daar even moet wachten, omdat het er 's ochtends druk kan zijn. Op de verpleegafdeling wordt u wegwijs gemaakt door een verpleegkundige. Vervolgens heeft u een opnamegesprek.

Opnamegesprek

In een opnamegesprek komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de AMC-medewerkers die u verzorgen en behandelen. U kunt bij deze gelegenheid ook allerlei persoonlijke voorkeuren kenbaar maken. V

Als uw opname langer dan vijf dagen duurt, krijgt u een vaste verpleegkundige toegewezen. De verpleegkundige neemt de voortgang met uw door en zorgt er voor dat uw zorg is afgestemd met alle zorgverleners.

Ingreep

Als er een ingreep moet worden uitgevoerd, maakt u van tevoren kennis met de behandelend arts. Wanneer uw operatie klaar is wordt uw contactpersoon door het personeel van de verkoeverkamer of de Intensive Care gebeld. Hij of zij krijgt dan informatie over uw gezondheidstoestand. De verkoeverkamer is de ruimte waar u bijkomt van de narcose. Na de behandeling licht de arts u in over zijn of haar bevindingen.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

Verpleegafdeling Endocrinologie en Metabolisme

020 - 566 2649

Meer over uw bezoek aan locatie AMC: