Websites

Algemeen

- Afdeling radiotherapie AmsterdamUMC- Locatie AMC
- Het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGO Amsterdam) : www.cgoa.nl
- Algemene informatie per kankersoort: www.kanker.nl
- Verwijsgids kanker van het IKNL (Integraal Kankercentra Nederland) : www.verwijsgidskanker.nl - Wereld Kanker Onderzoek Fonds: www.wkof.nl
- Stichting Optimaal Ondersteuning bij Kanker: www.ookwijzer.nl
- Resultaten onderzoek naar late gevolgen van kanker : www.doneerjeervaring.nl 

Patiëntenverenigingen

- Gynaecologische kanker: www.olijf.nl
- Jong & kanker: www.aya4net.nl
- Uitleg voor kinderen en jongeren over kanker:  www.kankerspoken.nl
- Kinderen met een verlieservaring: www.achterderegenboog.nl
- Mantelzorg: www.mezzo.nl
- Migratieachtergrond: www.sgan.nl
- Vruchtbaarheidsproblematiek: www.freya.nl

Seksualiteit

- Rutgersstichting, informatie, tips en oefeningen: www.seksualiteit.nl
- Informatie per kankersoort: www.kankerenseks.nl
- Nederlandse vereniging voor Seksuologie: www.nvvs.info

Verslavingszorg

- gok, alcohol, drugsverslavingen: www.jellinek.nl
- Kwaliteitsregister stoppen met roken: www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl
- Informatie over vergoedingen, waarom je stopt met roken, hoe je dat kunt doen en zorgt dat je gestopt blijft: www.ikstopnu.nl

Voeding

- Wetenschappelijk antwoord van experts: www.voedingenkankerinfo.nl
- Wetensschappelijke richtlijnen voedingsinterventies: www.oncoline.nl
- Handige tips en recepten gericht zich op smaakveranderingen: www.beleefjesmaak.nl

Werk

- Wat en hoe bij kanker en werk: www.kankerenwerk.nl
- www.stap.nu
- www.re-turn.nl

Einde van het leven

- Ondersteuningspunt palliatieve zorg: www.agora.nl
- Buddy (vrijwilligers, vervangt geen professionele zorg): www.vptz.nl
- Hulp en advies bij rouw en verlies: www.steunbijverlies.nl
-   Zorgverklaring voor behandelwensen en -grenzen: www.zorgverklaring.nl
-   Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde: www.nvve.nl

Financiën

- Informatie wat er in de basisverzekering zit:
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/basisverzekering
www.zorginstituutnederland.nl
- Hulp bij financiën, huishoudelijke hulp, relatieproblemen, wonen etc.: WMO loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), op site van gemeente: www.almanak.overheid.nl
-    Schuldhulpverlening (site van NIBUD & Nederlandse Vereniging Van Kredietbanken):
www.zelfjeschuldenregelen.nl

Fysiotherapie / Lichamelijke problemen

- Oncologie-fysiotherapie: www.zorgkaartnederland.nl
- Fit na kanker: www.onconet.nu
- Beweegprogramma in Ede, IJsselstein, Mierlo, Arnhem, A"dam: www.bewegenalsmedicijn.nl
- Nederlandse vereniging voor fysiotherapie bij bekkenproblematiek: www.nvfb.kngf.nl
- Oedeemfysiotherapie: https://nvfl.kngf.nl/Patienten
- Nederlands lymfoedeem netwerk: www.lymfoedeem.nl

Hyperbare zuurstof

Instituut voor hyperbare geneeskunde: www.ivhg.nl
AMC website: www.amc.nl/web/specialismen/hyperbare-geneeskunde.htm

Pruiken & haarstukjes

- Kapsalon in AMC Hair trends: www.hair-trends.nl 
- Bussum (dependance Flevoziekenhuis Almere): www.haarwerkspecialistinbalans.nl
- Gratis pruik (voorwaarden op site): www.puik-voor-elkaar.nl

Psychosociaal

- Algemeen: www.psychischegezondheid.nl
- Inloophuizen: www.ipso.nl (Lotgenotengroepen, Luisterend oor, creatieve activiteiten, informatieavonden, partner gespreksgroepen, kindergroep/tienergroep )
-   Psychosociale Centra Amsterdam:
1) Angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens, ook
voor partners en kinderen:  www.ingeborgdouwescentrum.nl
2) Weer vitaal na kanker (psyche, fysiek, voeding, werk, uiterlijk): www.cancercarecenter.nl
-   Psychosociale Centra Bilthoven/Arnhem/Groesbeek:
Psychologische zorg en een online hulp bij vermoeidheid: Helen Dowling Instituut www.hdi.nl

Ruzie en geweld

- Meldpunt huiselijk geweld & kindermishandeling : Tel 0800-2000 : www.vooreenveiligthuis.nl
- “Veilig thuis” regio Amsterdam: www.shg-amsterdam.nl
Spanning en geweld in je relatie aanpakken: www.veiligsamen.nl