Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Behandeling levermetastasen

Een behandeling van levermetastasen kan meerdere doelen hebben: allereerst zal geprobeerd worden om de ziekte te genezen. Maar als dat niet haalbaar is, zal de behandeling gericht zijn op vermindering van klachten.

Als een behandeling het doel heeft om te genezen, wordt dat een curatieve behandeling genoemd. Naast de primaire behandeling zijn er ook nog aanvullende behandelingen (adjuvante behandelingen). Als de levermetastasen niet te genezen zijn, kan een palliatieve behandeling worden gestart. Deze soort behandeling richt zich op het afremmen van de groei van de uitzaaiingen en/of vermindering of voorkomen van klachten.

Behandelopties van levermetastasen

Een curatieve behandeling bij levermetastasen kan vaak alleen plaatsvinden als er geen uitzaaiingen op andere plaatsen in het lichaam zijn. Als dit het geval is, wordt vaak voor een palliatieve behandeling gekozen. Bij het behandelen van levermetastasen wordt ook rekening gehouden met de grootte, plaats en behandeling van de primaire tumor. De behandelopties voor levermetastasen zijn:

  • Operatie
  • Chemotherapie
  • Radiofrequente ablatie

Operatie

Het doel van een operatie is om de levermetastasen met aangrenzend weefsel zo goed mogelijk te verwijderen. Een groot deel van de lever, zo’n 60-70%, kan worden verwijderd tijdens de operatie, omdat de lever een grote reservecapaciteit heeft. Ook herstelt de lever zich doorgaans snel en kan deze binnen een aantal weken weer goed zijn functies uitoefenen. De vraag die moet worden gesteld bij de beslissing tot operatie, is of er na het weghalen van de door tumor aangetaste delen nog genoeg gezond leverweefsel overblijft om de leverfunctie te kunnen blijven uitoefenen. Een operatie is daarom alleen mogelijk als de uitzaaiingen zich niet in alle delen van de lever aanwezig zijn.

Een operatie waarbij een deel van de lever wordt verwijderd is ingrijpend en duurt gemiddeld 4 uur. Het is daarom belangrijk dat uw conditie goed is. Na de operatie verblijft u gemiddeld 10 dagen in het ziekenhuis. De duur hiervan hangt voornamelijk ervan af of u complicaties van de operatie ondervindt. De chirurg zal u uitgebreid over de risico’s op complicaties informeren.

Chemotherapie

Voor de behandeling van levermetastasen kan chemotherapie zowel een curatief als palliatief doel hebben. Welke soort en eventueel welke combinatie chemotherapie aan u gegeven gaat worden is afhankelijk van de primaire tumor waar de levermetastasen uit zijn ontstaan. De medisch oncoloog zal u uitgebreid over de kuren en de eventuele bijwerkingen voorlichten.

Chemotherapie is een behandeling die als doel heeft kankercellen te doden. Er bestaan verschillende soorten chemotherapie. De therapie kan als enkelvoudig middel, maar ook in combinatie gegeven worden. De meeste chemotherapie wordt toegediend via een infuus. De frequentie van toediening is afhankelijk van het soort chemotherapie.

Chemotherapie kan naast kankercellen ook gezonde cellen aantasten. Daardoor kunnen bijwerkingen optreden. Vaak voorkomende bijwerkingen zijn haaruitval, misselijkheid, darmstoornissen, vermoeidheid en een verhoogd risico op infecties. De bijwerkingen zijn voor iedere chemotherapie verschillend en zullen ook per persoon verschillen. Uw arts zal de gevolgen van de chemotherapie uitgebreid met u bespreken.

Radiofrequente ablatie

Radiofrequente ablatie, RFA, wordt bij leveruitzaaiingen regelmatig gebruikt. Tevens kan deze behandeling gecombineerd worden met operatie.

Tijdens radiofrequente ablatie wordt een naald in de tumor geplaatst. Met behulp van een echo of een CT-scan wordt de exacte locatie van de tumor bepaald. De naald wordt vervolgens verhit tot ongeveer 80 graden, waardoor de kankercellen ook opwarmen. Tegen deze temperatuur zijn kankercellen niet bestand en hierdoor sterven ze dus af.

RFA duurt ongeveer 60 tot 90 minuten. De behandeling vindt plaats onder narcose. Daarom verblijft u na de behandeling een nacht in het ziekenhuis. Deze techniek kan ook worden toegepast tijdens een operatie.

Tijdens radiofrequente ablatie (RFA) wordt een naald in de tumor geplaatst, welke vervolgens wordt verhit. © 2013 Johns Hopkins Colon Cancer Center Tijdens radiofrequente ablatie (RFA) wordt een naald in de tumor geplaatst, welke vervolgens wordt verhit. © 2013 Johns Hopkins Colon Cancer Center

Psychosociale hulp

Vanaf het moment dat u te horen krijgt dat u mogelijk kanker heeft, krijgt u te maken met grote onzekerheden. Hiermee omgaan is niet vanzelfsprekend. De periode van onderzoeken en behandelingen zijn erg zwaar, maar ook na de behandeling moet u leren leven met uw nieuwe situatie. Dit geldt niet alleen voor u als patiënt, maar ook voor uw familie, vrienden en eventuele partner en kinderen. Er zijn organisaties die u en uw omgeving kunnen ondersteunen bij het leren leven met kanker, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen. U kunt contact met ons opnemen:

  • Via de e-mail: gioca@amc.nl
  • Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur op telefoonnummer 020 – 566 4205.
  • Ook heeft de GIOCA-verpleegkundige een telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 020 – 566 3634.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: