Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Behandeling van een neuro-endocriene tumor

Bij het opstellen van een behandelplan voor een neuro-endocriene tumor zijn verschillende factoren belangrijk: het stadium van de tumor, de plaats, grootte en vorm van de tumor en uw lichamelijke conditie.

Een behandeling kan twee doelen hebben: genezing van een neuro-endocriene tumor of levensverlenging en/of vermindering van klachten. Als een behandeling van een neuroendocriene tumor het doel heeft om te genezen, wordt dat een curatieve behandeling genoemd. Als een neuro-endocriene tumor niet te genezen is, kan een palliatieve behandeling worden gestart. De behandeling richt zich dan op levensverlenging en/of vermindering van de klachten.

Behandelopties voor een neuro-endocriene tumor

Bij het opstellen van een behandelplan voor een neuro-endocriene tumor zijn verschillende factoren belangrijk: het stadium van de tumor, de plaats, grootte en vorm van de tumor en uw lichamelijke conditie. Afhankelijk van deze factoren zijn er verschillende behandelopties:

  • Operatie
  • Chemotherapie
  • Radiotherapie
  • Embolisatie
  • Radiofrequente ablatie

Operatie

Het doel van een operatie van een neuro-endocriene tumor is het verwijderen van de tumor en eventuele uitzaaiingen. Een operatie kan worden uitgevoerd wanneer is gebleken dat er geen uitzaaiingen of ingroei is naar of in andere organen. Soms wordt er voor een operatie gekozen om de klachten te verlichten of om ernstigere klachten te voorkomen, bijvoorbeeld bij een dreigende darmafsluiting.

Tijdens de operatie van een neuro-endocriene tumor wordt de tumor verwijderd, samen met omliggend weefsel en lymfeklieren. Dit weefsel kan vervolgens worden onderzochtdoor een patholoog.

Een operatie is een erg ingrijpende en zware behandeling. Het is daarom belangrijk dat de conditie van de patiënt goed is. Soms kan toch worden afgezien van een operatie omdat de risico’s op complicaties te groot zijn of omdat de tumor toch uitgezaaid blijkt te zijn.

Systemische therapie

Systemische therapieën zijn medicijnen die zich door het hele lichaam verspreiden om de groei van kankercellen te verminderen of de kankercellen te doden. Systemische therapie is een verzamelnaam voor chemotherapie, hormonale therapie en immunotherapie.

Injecties met Somtostatine analogen

Injecties met Octreotide en Lanreotide worden gebruikt als medicijn voor neuro-endocriene tumoren. Deze stoffen lijken op het hormoon somatostatine, wat in het menselijk lichaam voorkomt. Beide medicijnen remmen de productie van hormonen, waardoor klachten als diarree en opvliegers worden verminderd. Lanreotide heeft tevens een remmende werking op de groei van de tumor.

Systemische therapie

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die een effect hebben op de groei en de celdeling van de tumor. Deze behandeling is met name effectief bij neuro-endocriene tumoren die snel delen en groeien.

Bepaalde vormen van neuro-endocriene tumoren ondervinden weinig effect van chemotherapie. Bij deze vorm blijkt dat, zogenaamde doelgerichte therapie, een gunstig effect kan hebben. Deze behandeling wordt met name gebruikt wanneer de tumor zich in de alvleesklier becindt.

De medicijnen die voorgeschreven worden heten Sunitinib of Everolimus. Sunitinib en Everolimus blokkeren beiden de werking van een aantal eiwitten. Deze eiwitten geven belangrijke signalen door aan cellen waardoor de cellen groeien of waardoor nieuwe bloedvaten worden aangemaakt. Wanneer de werking van deze eiwitten wordt geblokkeerd, groeit de tumor dus niet verder. Sunitinib en Everolimus worden gebruikt als palliatieve behandeling van neuro-endocriene tumoren in de alvleesklier.

Radiotherapie (bestraling)

Radiotherapie wordt voor neuro-endocriene tumoren vooral gebruikt als palliatieve lokale behandeling. Tijdens radiotherapie wordt de neuro-endocriene tumor radioactief bestraald van buitenaf of van binnenuit. Kankercellen kunnen slechter tegen de straling dan gezonde cellen. Door de radioactieve straling raken de tumorcellen dus beschadigd en gaan ze soms uiteindelijk dood. Door de radiotherapie wordt de tumorgroei verminderd en is er een mogelijkheid dat de tumor ook kleiner wordt.

De straling wordt zo veel mogelijk gericht op de tumor. Het is echter niet te voorkomen dat ook gezonde cellen worden bestraald. Hierdoor krijgt u te maken met bijwerkingen. Over het algemeen zorgt radiotherapie vaak voor vermoeidheid. Daarnaast kan de bestraalde huid rood worden. Dit gaat vaak gepaard met jeuk en een branderig gevoel. Bij bestraling in het gebied van de maag krijgen patiënten vaak misselijkheidklachten. Hiervoor kunnen medicijnen worden voorgeschreven. Verder kunt u last krijgen van uw darmen.

Radiotherapie vindt doorgaans meerdere keren per week plaats, gedurende enkele weken. Opname in het ziekenhuis is niet nodig.

PRRT (Lutetium behandeling)

Voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren, kan Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) worden uitgevoerd. Tijdens deze behandeling worden radioactief geladen medicijnen door middel van een infuus toegediend. Deze radioactieve medicijnen verspreiden zich door het lichaam en bestralen inwendig kankercellen waardoor ze vernietigd worden. In Nederland wordt het 177-Lutetium octreotraat gebruikt als PRRT medicijn.

Een behandeling die erg lijkt op PRRT, is MIBG. Tijdens deze behandeling wordt 131-I-MIGB toegediend in plaats van 177Lu-octreotraat.

Embolisatie

Psychosociale hulp

Vanaf het moment dat u te horen krijgt dat u mogelijk een neuro-endocriene tumor heeft, krijgt u te maken met grote onzekerheden. Hiermee omgaan is niet vanzelfsprekend. De periode van onderzoeken en behandelingen zijn erg zwaar, maar ook na de behandeling moet u leren leven met uw nieuwe situatie. Dit geldt niet alleen voor u als patiënt, maar ook voor uw familie, vrienden en eventuele partner en kinderen. Er zijn organisaties die u en uw omgeving kunnen ondersteunen bij het leren leven met kanker, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen. U kunt contact met ons opnemen:

  • Via de e-mail: gioca@amc.nl
  • Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur op telefoonnummer 020 – 566 4205.
  • Ook heeft de GIOCA-verpleegkundige een telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 020 – 566 3634.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: