Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Behandeling van maagkanker

Als er geen uitzaaiingen worden gevonden en de tumor kan lokaal worden weggehaald, dan is de behandeling van maagkanker gericht op genezing (curatieve behandeling). Als er uitzaaiingen worden gevonden of de tumor is te groot om te kunnen weghalen zal de behandeling van maagkanker gericht zijn op het remmen van de ziekte en het verminderen van klachten (palliatieve behandeling).

Naast de primaire behandeling zijn er ook nog aanvullende behandelingen (neo-adjuvante en adjuvante behandelingen). Als bijvoorbeeld een tumor kan worden weggehaald door middel van een operatie, kan het zijn dat u daarvoor en daarna ook chemotherapie krijgt. Deze aanvullende behandeling heeft het doel om mogelijke niet-waarneembare uitzaaiingen te bestrijden en om de tumor lokaal beter te kunnen verwijderen.

Behandeling van maagkanker

Bij het opstellen van een behandelplan voor maagkanker zijn verschillende factoren belangrijk: het stadium van de aandoening, de plaats, grootte en vorm van de tumor en uw lichamelijke conditie. Afhankelijk van deze factoren zijn er verschillende behandelopties voor maagkanker:

 • Operatie
 • Chemotherapie
 • Radiotherapie
 • Endoscopische resectie
 • Plaatsen van een stent

Operatie

Het doel van een operatie van maagkanker is om de tumor te verwijderen, samen met een deel van omliggend weefsel en klieren. Als de tumor is uitgezaaid naar andere organen kan de chirurg besluiten om daar ook delen van te verwijderen. Voor maagkanker zijn er verschillende technieken die kunnen worden uitgevoerd tijdens een operatie.

 • Oesofagus-cardiaresectie: De chirurg verwijdert de het bovenste deel van de maag (cardia) en de slokdarm. Van de buitenbocht van de maag wordt een buis gemaakt die wordt aangesloten op het resterende deel van de slokdarm. Deze operatie wordt verricht voor tumoren op de overgang van slokdarm naar maag.
 • Subtotale maagresectie: De chirurg verwijdert het onderste deel van de maag (het distale deel). Een klein deel van de twaalfvingerige darm wordt ook verwijderd. Hierna wordt de dunne darm op het resterende deel van de maag aangesloten. Deze operatie wordt verricht voor tumoren in het uiteinde (distale gedeelte) van de maag.
 • Totale maagresectie: Bij deze techniek wordt de hele maag verwijderd. Een klein deel van de twaalfvingerige darm en slokdarm wordt ook verwijderd. De slokdarm wordt vervolgens bevestigd aan de dunne darm. Deze operatie wordt uitgevoerd als een heel groot deel van de maag is aangedaan door tumor of als de tumor zich in het bovenste gedeelte van de maag bevindt.
Distale maagresectie en situatie na de operatie. © 2013 KWF Kankerbestrijding
Distale maagresectie en situatie na de operatie. © 2013 KWF Kankerbestrijding

Een operatie bij maagkanker is een erg ingrijpende en zware behandeling. Het is daarom belangrijk dat de conditie van de patiënt goed is. Soms kan toch worden afgezien van een operatie omdat het risico op complicaties te groot is of omdat de tumor toch uitgezaaid blijkt te zijn.

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die als doel hebben kankercellen te doden. Vaak worden combinaties van medicijnen gegeven. De chemotherapie wordt toegediend via tabletten en/of infuus. Het precieze toedieningsschema bespreekt uw arts met u.

Voor de behandeling van maagkanker kan chemotherapie zowel een curatief als palliatief doel hebben. Chemotherapie kan zowel voor en/of na een operatie worden gegeven.

Chemotherapie kan naast kankercellen ook gezonde cellen aantasten. Daardoor kunnen bijwerkingen optreden. Vaak voorkomende bijwerkingen zijn haaruitval, misselijkheid, darmstoornissen, vermoeidheid en een verhoogd risico op infecties. De bijwerkingen zijn voor iedere chemotherapie verschillend en zullen ook per persoon verschillen. Uw arts zal de gevolgen van de chemotherapie uitgebreid met u bespreken.

Radiotherapie

Een andere behandeling van maagkanker is radiotherapie. Radiotherapie wordt palliatief en in studieverband ook curatief als aanvullende behandeling gegeven. Tijdens radiotherapie wordt de tumor radioactief bestraald van buitenaf. Kankercellen kunnen slechter tegen de straling dan gezonde cellen. Door de radioactieve straling raken de tumorcellen beschadigd en gaan ze dood. Door de radiotherapie wordt de tumorgroei verminderd en is er een mogelijkheid dat de tumor ook kleiner wordt.

De straling wordt zo veel mogelijk gericht op de tumor. Het is echter niet te voorkomen dat ook gezonde cellen worden bestraald. Hierdoor krijgt u te maken met bijwerkingen. Over het algemeen zorgt radiotherapie voor vermoeidheid. Dit gaat gepaard met jeuk en een branderig gevoel. Bij bestraling in het gebied van de maag, zoals het geval is bij maagkanker, krijgen patiënten regelmatig misselijkheidklachten. Uw radiotherapeut kan hiervoor medicijnen voorschrijven. Verder kunt u last krijgen van uw darmen.

Radiotherapie vindt doorgaans meerdere keren per week plaats, gedurende enkele weken, en wordt bij maagkanker vaak gecombineerd met chemotherapie. Opname in het ziekenhuis is meestal niet nodig.

Endoscopische behandeling

Wanneer maagkanker in een heel vroeg stadium wordt ontdekt, kan de afwijking in sommige gevallen worden verwijderd door middel van een endoscopische behandeling. Een endoscoop is een flexibele slang met een camera, die via de mond naar de maag kan worden gevoerd. De meest voorkomende endoscopische behandeling van maagkanker in een vroeg stadium wordt endoscopische submucosale dissectie genoemd (ESD). Bij deze techniek wordt de afwijking eerst gemarkeerd. Vervolgens wordt er onder de afwijking vocht gespoten zodat de afwijking omhoog komt. Daarna wordt de afwijking met een heel klein mesje met elektriciteit losgesneden van het omliggende maagslijmvlies en daarna van de bodem. De afwijking komt er in zijn geheel uit zodat de patholoog goed kan beoordelen of de afwijking helemaal is verwijderd.

Voor deze behandeling hoeft u meestal niet te worden opgenomen in het ziekenhuis. Voor de behandeling krijgt u een roesje toegediend, waardoor uw bewustzijn wordt verminderd. Dit roesje kunt u na de behandeling rustig uitslapen. Hierna mag u weer naar huis. Als u een roesje heeft gehad, mag u 24 uur erna niet autorijden of grote machines bedienen. U mag daarom niet alleen naar deze behandeling komen.

Eerst wordt de afwijking gemarkeerd. Daarna wordt er vocht onder gespoten, waardoor de afwijking omhoog komt en weggesneden kan worden.
Eerst wordt de afwijking gemarkeerd. Daarna wordt er vocht onder gespoten, waardoor de afwijking omhoog komt en weggesneden kan worden.

Plaatsen van een stent

Als de tumor richting de slokdarm groeit, kan deze de overgang van de slokdarm naar de maag deels blokkeren. Hierdoor wordt eten en drinken bemoeilijkt. In dit geval kan een stent geplaatst worden. Een stent is een buisje dat de slokdarm en maag weer open drukt waardoor u weer kunt eten en drinken. Het plaatsen van een stent is een palliatieve behandeling. De tumor wordt hierdoor niet gestopt of afgeremd, maar de klachten worden verminderd. Het plaatsen van een stent gebeurt vaak in een vergevorderd stadium van maagkanker.

Een stent wordt geplaatst via een endoscoop. Dit is een slang die in uw slokdarm wordt ingebracht. Via deze slang kunnen verschillende instrumenten naar binnen worden geschoven, waardoor verschillende handelingen kunnen worden verricht. Via de endoscoop wordt de ingeklapte stent naar binnen gebracht. Ter hoogte van de tumor wordt de stent uitgeklapt. De stent zet zich vervolgens vast in de wand van de slokdarm of de maag. Hierdoor wordt de vernauwde doorgang opgerekt en kan voedsel weer makkelijker door de slokdarm naar de maag heen glijden. Voor een endoscopische behandeling hoeft u niet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Voor de behandeling krijgt u een roesje toegediend, waardoor uw bewustzijn wordt verminderd. Dit roesje kunt u na de behandeling rustig uitslapen. Hierna mag u weer naar huis. Als u een roesje heeft gehad, mag u 24 uur erna niet autorijden of grote machines bedienen. Het is daarom aan te raden om niet alleen naar de behandeling te komen.

Behandeling in studie-verband / meedoen aan onderzoek
In het AmsterdamUMC wordt continu geprobeerd om de behandeling van kanker te verbeteren. Daarom kan het voorkomen dat wij U vragen of U in studieverband een nieuwe, experimentele behandeling wil ondergaan. In het overzicht hieronder staan de klinische studies voor deze aandoening die open zijn in het AmsterdamUMC.

 • Toevoeging van een of twee doelgerichte geneesmiddelen aan de chemotherapie gegeven rond de operatie bij maagkanker (INNOVATION-onderzoek)
  Acroniem
  INNOVATION
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. H.W.M. van Laarhoven
  Titel
  Toevoeging van een of twee doelgerichte geneesmiddelen aan de chemotherapie gegeven rond de operatie bij maagkanker (INNOVATION-onderzoek)
  Status
  Er zijn nog geen proefpersonen geïncludeerd
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Bij maagkanker of kanker van de overgang van de slokdarm naar de maag wordt soms een grote hoeveelheid aangetroffen van een bepaald eiwit, namelijk de Humane Epidermale groeifactor Receptor-2 (afgekort HER2). Dit wordt ‘HER2-overexpressie’ genoemd. Bij patiënten met borstkanker zijn speciale geneesmiddelen ontwikkeld om dit eiwit te blokkeren. Twee van deze geneesmiddelen, trastuzumab en pertuzumab, hebben de resultaten van de behandeling van borstkanker aanzienlijk verbeterd.Bij deze onderzoeksstudie wordt de toevoeging van twee geneesmiddelen (trastuzumab en pertuzumab) aan de standaardbehandeling met chemotherapie van maagkanker (of kanker van de overgang van de slokdarm naar de maag) onderzocht.

  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02205047
 • CRITICS-II: Een studie naar het resultaat van aanvullende behandeling met chemotherapie en/of chemoradiotherapie voorafgaand aan de operatieve behandeling van maagkanker
  Acroniem
  CRITICS-II
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. H.W.M. van Laarhoven
  Titel
  CRITICS-II: Een studie naar het resultaat van aanvullende behandeling met chemotherapie en/of chemoradiotherapie voorafgaand aan de operatieve behandeling van maagkanker
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Operatie is het belangrijkste onderdeel van behandeling van maagkanker. Helaas komt de ziekte na operatie bij meer dan de helft van de patiënten terug. Daarom worden aanvullende behandelingen gegeven vóór en/of ná de operatie. Op die manier de kans op genezing vergroot. Op dit moment is het onduidelijk of de aanvullende behandelingen vóór de operatie (voorbehandelingen) uitgebreid kunnen worden, en de aanvullende behandelingen ná de operatie (nabehandelingen) daarmee veilig weggelaten kunnen worden. De CRITICS II studie onderzoekt de werkzaamheid en verdraagbaarheid van uitgebreide aanvullende behandelingen die geheel vóór de maagoperatie worden ondergaan.

  https://www.kanker.nl/trials/954-critics-ii-studie-maagkanker
 • Een Fase 2, snelle ‘realtime’ beoordeling van combinatietherapieën in immune oncologieonderzoek bij proefpersonen met gevorderde maagkanker (inclusief patiënten met kanker van het onderste gedeelte van de slokdarm).
  Acroniem
  CA018-003 Fraction - Gastric
  Hoofdonderzoeker
  mw.prof.dr. H.W.M. van Laarhoven
  Titel
  Een Fase 2, snelle ‘realtime’ beoordeling van combinatietherapieën in immune oncologieonderzoek bij proefpersonen met gevorderde maagkanker (inclusief patiënten met kanker van het onderste gedeelte van de slokdarm).
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Het doel van dit onderzoek is de veiligheid en werkzaamheid van verschillende combinaties van geneesmiddelen tegen maagkanker te bestuderen in vergelijking met de combinatie nivolumab en ipilimumab. Nivolumab en ipilimumab zijn vormen van immuuntherapie. Immuuntherapie werkt door het eigen immuunsysteem van het eigen lichaam aan te zetten tot het opruimen en doden van kankercellen. De behandeling maakt gebruik van verschillende wegen in het immuunsysteem om het immuunsysteem activeren.

  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02935634

Psychosociale hulp

Vanaf het moment dat u te horen krijgt dat u mogelijk maagkanker heeft, krijgt u te maken met grote onzekerheden. Hiermee omgaan is niet vanzelfsprekend. De periode van onderzoeken en behandelingen zijn erg zwaar, maar ook na de behandeling moet u leren leven met uw nieuwe situatie. Dit geldt niet alleen voor u als patiënt, maar ook voor uw familie, vrienden en eventuele partner en kinderen. Er zijn organisaties die u en uw omgeving kunnen ondersteunen bij het leren leven met kanker, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen. U kunt contact met ons opnemen:

 • Via de e-mail: gioca@amc.nl
 • Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur op telefoonnummer 020 – 566 4205.
 • Ook heeft de GIOCA-verpleegkundige een telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 020 – 566 3634.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: