Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Leverkanker (Hepatocellulair carcinoom)

Er zijn twee typen leverkanker: primaire en secundaire leverkanker. Primaire leverkanker is kanker dat ontstaat uit cellen in de lever. De vorm wordt ook wel levercelkanker of hepatocellulair carcinoom genoemd. Deze worden behandeld op locatie VUmc.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: