Meedoen aan onderzoek

Veel onderzoekers in Amsterdam UMC zijn op zoek naar patiënten voor hun wetenschappelijke studies. Meestal betreft dat lopende onderzoeken naar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen of onderzoek om de bestaande kennis uit te breiden. Soms worden ook gezonde vrijwilligers gezocht om wetenschappelijke vragen te beantwoorden. Iedereen die meedoet krijgt vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerige informatie over wat deelname precies inhoudt. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig en iedereen kan zonder opgave van reden zijn deelname weer intrekken.

 • Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met blaaskanker bij wie ook de diepere spierlaag van de blaas is aangetast (spierinvasieve blaastumor). Onderzocht wordt of het toevoegen van immunotherapie aan de blaassparende behandeling veilig kan.
  Acroniem
  CRIMI
  Hoofdonderzoeker
  dr. A.D. Bins
  Titel
  Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met blaaskanker bij wie ook de diepere spierlaag van de blaas is aangetast (spierinvasieve blaastumor). Onderzocht wordt of het toevoegen van immunotherapie aan de blaassparende behandeling veilig kan.
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Uit eerdere studies is gebleken dat de behandeling van spierinvasieve blaaskanker middels chemo-radio-therapie in iets meer dan de helft van de patiënten succesvol is. In de overige patiënten komtde ziekte helaas terug met uitzaaiingen in lymfklieren en andere organen. De ziekte kan dan niet meer genezend behandeld worden. Met de komst van immunotherapie zijn in groepen patiënten met uitgezaaide blaaskanker goede resultaten bereikt. Er is echter nog weinig bekend over de combinatievan immunotherapie met chemo-radio-therapie bij spierinvasieve blaaskankerpatiënten zonder uitzaaiingen. Het is niet bekend of dat veilig gecombineerd kan worden. In deze studie wordt onderzocht of immunotherapie veilig gecombineerd kan worden met chemo-radio-therapie bij spier-invasieve blaaskankerpatiënten. Er worden voor deze ‘immuno-chemo-radio-therapie’ twee immunotherapiemiddelen gebruikt: nivolumab en ipilimumab.

  https://www.kanker.nl/trials/983-crimi-studie-spierinvasieve-blaaskanker
 • PSMA-PET/CT bij de vroeg opsporing van prostaatkanker bij mannen met een sterk verhoogd risico op agressief prostaatkanker
  Acroniem
  PEACH trial
  Hoofdonderzoeker
  dr. J. Oddens
  Titel
  PSMA-PET/CT bij de vroeg opsporing van prostaatkanker bij mannen met een sterk verhoogd risico op agressief prostaatkanker
  Status
  Er zijn nog geen proefpersonen geïncludeerd
  Afdeling
  Urologie
  Omschrijving

  Om de juiste behandeling te kiezen en om vast te stellen of deze behandelingen aanslaan is beeldvormend onderzoek erg belangrijk. Positron Emissie Tomografie (een PET-scan) is zo’n techniek om tumoren en uitzaaiingen in beeld te brengen. Het Prostaat Specifiek Membraan Antigeen (PSMA) is een eiwit dat in grote mate op prostaatkankercellen zit. Een PET- scan kan inzichtelijk maken waar dit eiwit (en dus mogelijk kanker) zit. De scan maakt daarbij gebruik van de radioactieve stof 18FPSMA, die zich aan dit eiwit hecht. In het kader van het onderzoek wordt eerst een PSMA PET/CT scan gemaakt. Daarna ondergaat u biopten uit de prostaat, ook als de scan geen afwijkingen laat zien. Bij afwijkingen op de PSMA PET/CT scan zullen extra (2-4) gerichte biopten worden genomen van de afwijkende gebieden in de prostaat.

 • Een fase 3-onderzoek naar cabozantinib of placebo in combinatie met nivolumab en ipilimumab bij proefpersonen met nog niet eerder behandelde gemetastaseerde nierkanker met middelmatig of ongunstig risico (COSMIC-313 studie)
  Acroniem
  COSMIC-313
  Hoofdonderzoeker
  dr. A. D. Bins
  Titel
  Een fase 3-onderzoek naar cabozantinib of placebo in combinatie met nivolumab en ipilimumab bij proefpersonen met nog niet eerder behandelde gemetastaseerde nierkanker met middelmatig of ongunstig risico (COSMIC-313 studie)
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  In dit onderzoek wordt bekeken of cabozantinib in combinatie met nivolumab plus ipilimumab effectiever is (beter werkt) dan alleen nivolumab plus ipilimumab bij de behandeling van patiënten met gevorderde of uitgezaaide nierkanker die niet eerder voor hun kanker zijn behandeld. Artsen mogen cabozantinib in combinatie met nivolumab plus ipilimumab nog niet voorschrijven (buiten onderzoek). In dit onderzoek wordt ook bekeken hoe veilig cabozantinib is in combinatie met nivolumab plus ipilimumab en hoe goed mensen met gevorderde of uitgezaaide nierkanker die nog niet eerder zijn behandeld, deze combinatie verdragen.

  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03937219

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Deelnemen aan dit onderzoek?

Als u in behandeling bent bij Amsterdam UMC kunt u uw behandelend arts vragen of u kunt deelnemen aan dit onderzoek. Bent u niet bij ons in behandeling, dan kunt u uw huisarts of specialist vragen voor een doorverwijzing.