Hematology (research)

The department of Clinical Hematology has four main research lines

  1. Chronische lymfatische leukemie, B non-Hodgkin lymfoom en myeloom
  2. Sikkelcelziekte
  3. Immunohematologie
  4. Stamceltransplantatie

Klinisch wetenschappelijk onderzoek: daarnaast participeert de afdeling hematologie van het AMC in tal van nationale (HOVON) en internationale (LLPC, EORTC) klinische studies op het gebied van kwaadaardige bloedziekten, zoals acute en chronische myeloide leukemie, myelodysplasie, acute en chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfomen, ziekte van Hodgkin en multipel myeloom (ziekte van Kahler) en hematopoietische stamceltransplantatie.


Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer