Hematology (research)

The department of Clinical Hematology has four main research lines

  1. Chronische lymfatische leukemie, B non-Hodgkin lymfoom en myeloom
  2. Sikkelcelziekte
  3. Immunohematologie
  4. Stamceltransplantatie

Klinisch wetenschappelijk onderzoek: daarnaast participeert de afdeling hematologie van het AMC in tal van nationale (HOVON) en internationale (LLPC, EORTC) klinische studies op het gebied van kwaadaardige bloedziekten, zoals acute en chronische myeloide leukemie, myelodysplasie, acute en chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfomen, ziekte van Hodgkin en multipel myeloom (ziekte van Kahler) en hematopoietische stamceltransplantatie.