Meedoen aan onderzoek

Veel onderzoekers in Amsterdam UMC zijn op zoek naar patiënten voor hun wetenschappelijke studies. Meestal betreft dat lopende onderzoeken naar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen of onderzoek om de bestaande kennis uit te breiden. Soms worden ook gezonde vrijwilligers gezocht om wetenschappelijke vragen te beantwoorden. Iedereen die meedoet krijgt vooraf mondeling en schriftelijk uitvoerige informatie over wat deelname precies inhoudt. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig en iedereen kan zonder opgave van reden zijn deelname weer intrekken.

 • Selecteren van de plaats van CDK4/6-remmer bij de behandeling van uitgezaaide hormoongevoelige (HR+) borstkanker : de SONIA studie
  Acroniem
  SONIA
  Hoofdonderzoeker
  dr. A.D. Bins
  Titel
  Selecteren van de plaats van CDK4/6-remmer bij de behandeling van uitgezaaide hormoongevoelige (HR+) borstkanker : de SONIA studie
  Status
  Het onderzoek is gestart (de eerste proefpersoon is geïncludeerd)
  Afdeling
  Inwendige geneeskunde
  Omschrijving

  Recent is aangetoond dat de combinatie van anti-hormonale therapie met nieuwe geneesmiddelen, de zogenoemde CDK4/6-remmers, effectiever is dan anti-hormonale therapie alleen. Gemiddeld genomen verdubbelt het ongeveer de periode dat een anti-hormonale therapie werkt. Deze nieuwe middelen gaan wel gepaard met meer bijwerkingen dan anti-hormonale therapie alleen en daarom zijn er meer bloedonderzoeken en bezoeken aan het ziekenhuis nodig. Op dit moment zijn er drie CDK4/6-remmers goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met borstkanker: palbociclib, en ribociclib en abemaciclib. Deze drie middelen zijn werkzaam als toevoeging aan de eerstelijnsbehandeling en als toevoeging aan de tweedelijnsbehandeling.

  www.trialregister.nl/trial/6319

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer

Deelnemen aan dit onderzoek?

Als u in behandeling bent bij Amsterdam UMC kunt u uw behandelend arts vragen of u kunt deelnemen aan dit onderzoek. Bent u niet bij ons in behandeling, dan kunt u uw huisarts of specialist vragen voor een doorverwijzing.