Locatie AMC

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Cancer Center Amsterdam

AYA Platform (Medische Oncologie)

Informatie over de AYA4-community voor jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18-35 jaar.

AYA staat voor Adolescent & Young Adult, en het richt zich op jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18-35 jaar. In de AYA4-community ontmoeten leeftijd- en lotgenoten elkaar in een veilige omgeving om ervaringen uit te wisselen en kennis en gevoelens te delen met elkaar.

In 2010 is de AYA4-community opgericht door AYA’s van het AYA Expertise Platform Radboudumc. Zij hebben er vervolgens samen met professionals voor gezorgd dat de AYA4 community open is gesteld voor alle AYA’s in Nederland.

De AYA4 community heeft 4 portals die totaal van elkaar zijn gescheiden:

  1. AYA4 all AYA: voor alle AYA’s.
  2. AYA4 Breast: voor AYA’s met borstkanker. Let op: alleen deze AYA4 community is opengesteld voor AYA’s in de leeftijd van 18-39 jaar!
  3. AYA4 Naasten: voor naasten van AYA’s.
  4. AYA4 Zorgprofessionals: voor hulpverleners van AYA’s.

De AYA4 community is een essentieel deel van de AYA zorg van het Nationaal AYA Platform. Dit platform is in 2013 gestart door het AYA Expertise Platform Radboudumc. Het is een hecht en samenwerkend kennisnetwerk van AYA’s en professionals uit onder meer de universitaire medische centra en omliggende ziekenhuizen. Zo wordt alle actuele kennis en kunde over kanker op de AYA leeftijd maximaal gedeeld en ingezet om de beste zorg te bieden aan AYA’s in heel Nederland.

Wilt u meer informatie over jongvolwassenen met kanker, AYA- zorg, de AYA4 community of de participerende ziekenhuizen? Kijk dan op de website van Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: