Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
polikliniek medische oncologie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Medische Oncologie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Medische Oncologie.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek Medische Oncologie van het AMC. Die maakt deel uit van de AMC-polikliniek Interne Geneeskunde.

Op de polikliniek Medische Oncologie behandelen we mensen met kanker. De behandeling kan bestaan uit chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie of zogeheten targeted drugs – dit zijn doelgerichte medicijnen.

Wat kan ik verwachten?

Voordat u met een behandeling begint, vertellen de specialist en de verpleegkundige u daar van alles over. Omdat het meestal om veel informatie gaat, zal het niet eenvoudig zijn om die in één keer te onthouden. Daarom krijgt u de informatie ook nog mee in een boekje, 'Behandelwijzer chemotherapie'. Thuis kunt u alles nog eens rustig doorlezen.

De afdeling medische oncologie heeft de poliklinische en de klinische zorg verdeeld over de twee locaties van Amsterdam UMC: locatie AMC en locatie VUmc. Uw poliklinische afspraken heeft u op locatie AMC. Onder deze poliklinische afspraken vallen ook bloedafnames, scans en poliklinische kuren. Moet u langer dan een dag worden opgenomen, dan gebeurt dat op locatie VUmc. Daar vinden de klinische kuren plaats.

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Op onze behandelkamers werken gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen. Zij zorgen voor een goed verloop van uw behandeling. Bij hen kunt u ook terecht voor meer informatie over uw aandoening en behandeling.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Op de polikliniek Medische Oncologie ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Die is bedoeld om de kennis over en behandeling van kanker verder te verbeteren. Daarom kan het voorkomen dat we u vragen mee te doen aan een experimentele behandeling of ander onderzoek. In die keuze bent u helemaal vrij. Als u liever niet meedoet, heeft dat geen enkel gevolg voor de zorgvuldigheid waarmee we u behandelen.

Route

De polikliniek Oncologie is gehuisvest in het polikliniekgebouw (bouwdeel Q) op de tweede verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang Poliklinieken en loopt u rechtdoor langs de koffiecorner. Neem hier rechts de lift of de trap naar de tweede verdieping en meld u bij de balie.

Polikliniek Medische Oncologie

020 - 566 2096

Wachttijd Medische Oncologie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Wachttijd: 7 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Mammapolikliniek

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Mammapolikliniek: 5 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer