Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling medische oncologie, locatie VUmc/de Boelelaan

Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam

Informatie over het Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam.

Kanker is in Nederland nog steeds doodsoorzaak nummer 1. Daarbij neemt het aantal mensen met een diagnose de komende jaren alleen maar toe. Dit onderstreept de noodzaak om continu te werken aan verbetering en modernisering van de oncologische zorg in dit land.

We moeten specialistische kankerzorg centraliseren, zo luidt een van de aanbevelingen in een onlangs verschenen rapport van KWF Kankerbestrijding: ‘Kwaliteit van Kankerzorg in Nederland’. Ook willen we de wachttijden zo kort mogelijk maken. Hierdoor kunnen wij uw onzekerheid sneller omzetten in zekerheid.

Korte aanmelding- en doorlooptijd

Hooggespecialiseerde zorg met een korte aanmeld- en doorlooptijd voor mensen met kanker van het maag-darm-leverstelsel, vereist een uitstekend functionerende multidisciplinaire polikliniek. Geen klassieke zorg waarbij u maanden moet wachten tussen onderzoek, diagnose en behandeling. Maar een modern ingerichte organisatie die u centraal stelt. Het Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA) werkt volgens deze principes.

Meer informatie over de aandoeningen die worden behandeld bij het expertisecentrum GIOCA vindt u op de pagina Alvleesklierkanker.

Sneldiagnostiek voor kanker - het principe van de afdeling GIOCA

Bij expertisecentrum GIOCA zijn onderzoek, diagnostiek en aanvullende zorg rondom u georganiseerd.

  • Multidisciplinaire topzorg, waarbij we kennis en kracht bundelen omdat uitmuntende specialisten uit verschillende disciplines optimaal met elkaar samenwerken.
  • Efficiënte topzorg, waarbij de tijd tussen aanmelding, eerste diagnose en start van de behandeling aanzienlijk wordt verkort.
  • En betrokken topzorg, waarbij speciaal opgeleide oncologisch verpleegkundig specialisten de zorg coördineren en volop tijd en aandacht voor u hebben.

De GIOCA-dag

Nadat u wordt verwezen naar het GIOCA, zal een oncologisch verpleegkundige aan de hand van richtlijnen bepalen of reeds uitgevoerd vooronderzoek van voldoende kwaliteit en compleet is. Dit gebeurt eventueel in samenspraak met medisch specialisten. Daarna maakt de verpleegkundige telefonisch een afspraak om het bezoek aan de GIOCA-polikliniek door te spreken. Dit bezoek duurt de hele dag.

Meer informatie over de GIOCA-dag.

N.B.: Onderzoeken waarbij het bewustzijn wordt verlaagd (sedatie) vinden plaats voorafgaand aan de GIOCA-dag en niet op dezelfde dag dat ook de diagnose en het behandelplan worden besproken. Na zo’n onderzoek bent u namelijk niet goed in staat een gesprek te voeren over de diagnose en de behandeling.