Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling keel-, neus-, en oorheelkunde, locatie VUmc/De Boelenlaan

Audiologisch Centrum (polikliniek)

Informatie over uw afspraak bij het Audiologisch Centrum.

Contact en afspraak

U of uw kind heeft een verwijzing gekregen voor het Audiologisch Centrum van Amsterdam UMC, locatie AMC. Hier doen we gehooronderzoek en houden we ons bezig met taal en spraak. U kunt hier ook terecht voor gehoorrevalidatie.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan het Audiologisch Centrum gaan we na wat er bij u aan de hand is. We vertellen u wat mogelijke oorzaken zijn van uw gehoorklachten, of er vervolgonderzoeken nodig zijn en welke mogelijkheden we zien voor behandeling.

Gehooronderzoek

Gehooronderzoek doen we bij zowel kinderen als volwassenen. Er bestaan allerlei soorten testen voor. Zelfs bij pasgeboren kinderen is al te meten of ze goed horen.

Onderzoek naar taal en spraak doen we bij kinderen tot 7 jaar, als de indruk bestaat dat het kind daarmee problemen heeft. Een ‘los’ taal- en spraakonderzoek is dat nooit, het gehoor testen we ook meteen.

Ook voor gehoorrevalidatie kunnen volwassenen én kinderen bij ons terecht. Bij slechthorende kinderen is het heel belangrijk ervoor te zorgen dat ze goed leren spreken en met taal leren omgaan. Problemen op school proberen we zo te voorkomen.

Bij volwassenen richten we ons erop mensen met gehoorschade zo goed mogelijk in staat te stellen met anderen te communiceren. Niet alleen thuis maar ook op het werk.

Een belangrijk onderdeel van gehoorrevalidatie is vaak iemand helpen aan precies het juiste hoortoestel. Bij heel ernstige slechthorendheid kan Cochleaire Implantatie ook een mogelijkheid zijn. Meer informatie over Cochleaire Implantatie vindt u in onze folder Cochleaire impantatie in het AMC:

Daarbij kunnen we ook nog andere manieren bijdragen aan een betere communicatie.

Team van deskundigen

Bij ons centrum werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden:

  • audiologen (specialisten in het afnemen van hoortesten)
  • audiologie-assistenten
  • logopedisten (om te helpen bij spraakproblemen)
  • orthopedagogen (gespecialiseerd in het helpen van kinderen met een beperking)
  • keel-, neus- en oorartsen
  • maatschappelijk werkers
  • een linguïst (taaldeskundige)
  • een technicus

Route

Het Audiologisch Centrum ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de tweede verdieping. Wanneer u een afspraak heeft neemt u de lift naar de tweede verdieping en meldt u zich bij de KNO-balie, rechts van de liften.

Audiologisch Centrum

020 - 566 3921

Wachttijd Audiologisch Centrum

Wachttijden polikliniek

De wachttijd wordt bepaald door het soort onderzoek dat u moet ondergaan. Bij het maken van de afspraak kunt u vragen naar de duur van de wachtlijst. Indien de wachttijd voor u te lang is proberen we u alternatieven te geven. Uw verwijzer kan schriftelijk om een spoedafspraak vragen.

Meer over uw bezoek aan het AMC: