Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling keel-, neus-, en oorheelkunde, locatie VUmc/De Boelenlaan

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Waar we deskundig in zijn

De KNO-arts is gespecialiseerd in allerlei ingrepen, bekende en minder bekende. Bekende ingrepen zijn bijvoorbeeld:

 • amandelen knippen
 • corrigeren van flaporen
 • verhelpen van neusverstoppingen
 • behandelingen om het gehoor te verbeteren

Maar KNO-artsen doen ook ingrepen bij onder meer:

 • afwijkingen aan de slokdarm
 • aandoeningen van de speekselklieren
 • duizeligheid en evenwichtsstoornissen
 • bepaalde allergieën (overgevoeligheid)
 • slik-, spraak- en stemproblemen

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn en wat u kunt verwachten.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Verdere verwijzing

Het wordt u mogelijk doorgestuurd naar bijvoorbeeld de medisch fotograaf, het laboratorium, de röntgenafdeling, een diëtiste of een maatschappelijk werk(st)er. Bij zeer ernstige slechthorendheid wordt u doorverwezen naar het Cochleair Implantaat team (CI team). Dat is aan onze KNO-polikliniek verbonden.

Route

De polikliniek van locatie AMC ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de tweede verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de tweede verdieping. U kunt de borden volgen en u melden bij de balie.

Plan uw bezoek op locatie VUmc

Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde

020 - 566 2888

Wachttijd Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde: 80 dagen.

Wachttijden behandeling:

 • Tonsillectomie en/of adenotomie: te weinig waarnemingen.
 • Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot: te weinig waarnemingen
 • Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes: te weinig waarnemingen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: