Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling keel-, neus-, en oorheelkunde, locatie VUmc/De Boelenlaan

Keel-, Neus-, Oorheelkunde (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verpleegafdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO).

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO). U wordt opgenomen vanwege een behandeling aan de keel, neus, hals of oren die binnen het ziekenhuis moet plaatsvinden. Onze verpleegafdeling wordt gedeeld met de vakgebieden neurologie en neurochirurgie.

Wat kan ik verwachten?

U wordt afhankelijk van de ingreep de dag voor de operatie opgenomen. Tijdens deze opnamedag krijgt u uitleg over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook doen we eventueel aanvullend onderzoek.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen, verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. De physician assistent (zaalarts) overziet uw opname rondom de behandeling, bij haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact.

Verpleegafdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

020 - 566 2635

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, Opname op de dag van de operatie, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer