Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling keel-, neus-, en oorheelkunde, locatie VUmc/De Boelenlaan

Ooroperatie voor gehoorverbetering; tympanoplastiek

Gehoorverlies kan vaak met een operatie verbeterd worden. Dat kan wanneer er schade is in het middenoor en of trommelvlies. De onderdelen die gehoorverlies kunnen geven zijn de volgende: het trommelvlies en de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel).

Gehoorverlies als gevolg van een gat in het trommelvlies

Indien het probleem in het trommelvlies zit is er vaak spraken van een gaatje in het trommelvlies. Het trommelvlies kunnen wij repareren door een trommelvliessluiting.

Fig. 1. Aambeeld prothese
Fig. 1. Aambeeld prothese

Gehoorverlies als gevolg van schade aan de gehoorbeentjes

Indien het probleem in de gehoorbeentjes zit kunnen we het gehoor verbeteren door het aambeeld en de stijgbeugel te vervangen door een titanium prothese. Soms kan het aambeeld gebruikt worden voor de reconstructie. De hamer kan niet worden vervangen. Gehoor verbeterende operaties noemen wij tympanoplastiek.

Gehoor verbeterende operaties van aambeeld en stijgbeugel (tympanoplastiek)

De operatie kan meestal via een een kleine snee in de gehoorgang worden gedaan,
soms is een snee in of achter uw oorschelp noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de vorm van uw gehoorgang en de voorkeur van uw KNO-arts

Nadat het middenoor is geopend, zal uw KNO-arts eerst de gehoorbeentjes inspecteren om te zien wat er kapot is. Dan wordt duidelijk of er alleen een aambeeld prothese (Figuur 1) of een gecombineerde stijgbeugel-aambeeld prothese nodig is (Figuur 2) .

Bij de aambeeld vervangende prothese is een stukje kraakbeen uit uw oorschelp nodig voor bescherming van het trommelvlies dat op de prothese komt te liggen. Er is dan een extra klein sneetje in de huid van de oorschelp nodig.

Fig. 2. Aambeeld-stapes prothese
Fig. 2. Aambeeld-stapes prothese

Na de ingreep

Bij een operatie door de gehoorgang, heeft u een drukverband in de gehoorgang en een plakker op het oor en gaat u in principe de zelfde dag naar huis.

Bij operatie met een snee achter de oorschelp krijgt u na de ingreep voor een halve dag een hoofdverband. U gaat de zelfde of de volgende dag naar huis. In de ochtend na de ingreep kan het hoofdverband af genomen worden. U kunt daarna thuis, als u dat wenst, een klein verbandje dragen.

Het verband kan een beetje doorlekken met bloederig vocht, dat is dat niet erg. Voor thuis krijgt u verbandspullen mee om dagelijks een schoon verband om het oor te doen.

De pijn na de operatie is meestal na 2 a 3 dagen verdwenen. Zo nodig kunt u de eerste dagen na de ingreep paracetamol gebruiken. Elke dag 4 keer per dag 2 tabletten zijn voldoende.

Wij adviseren u om het oor droog te houden totdat de hechtingen zijn verwijderd. Tevens
adviseren we om het een tot drie weken rustig aan te doen.

Complicaties en risico's

Gelukkig zijn er vrijwel geen risico’s verbonden aan oor operaties. Voor de volledigheid de belangrijkste risico’s op een rij.

Thuis kan er niet zo heel veel meer misgaan. De wondgenezing is een natuurlijk proces dat we nauwelijks kunnen beïnvloeden.

Wij vragen u contact op te nemen met het ziekenhuis in de volgende gevallen:

  • Roodheid van de wond met toenemende pijn,
    zwelling en soms koorts. Dit wijst op een wondinfectie.
  • Een verlamd gezicht. Uw oog blijft dan openstaan en de mond staat scheef. Dit wijst op een aangezichtsverlamming.
  • Heftige duizeligheid. U kunt dan niet meer zonder hulp op de benen blijven staan. Soms gaat dit gepaard met heftig braken. Dit wijst op een beschadiging van het evenwichtsorgaan.

Controle

U krijgt een eerste controle afspraak op de polikliniek ongeveer een tot anderhalve week na de operatie. Dan worden, wanneer nodig,  de hechtingen verwijderd en het gaasje in het oor wordt verwijderd of zo nodig vernieuwd.

Om te weten of de operatie is geslaagd wordt 10 - 12 weken na de operatie een gehoortest gedaan.

Een tympanoplastiek kan ook worden uitgevoerd als onderdeel van een sanerende ooroperatie met obliteratie en gecombineerd met een trommelvliessluiting. Voor meer informatie over een gehoorverbeterende operatie bij otosclerose bekijk folder Stapedotomie.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer