Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling keel-, neus-, en oorheelkunde, locatie VUmc/De Boelenlaan

Opname op de dag van de operatie (“Same Day Admission”)

Informatie voor patiënten over opname op de dag van de operatie op afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, afdeling H5 Noord, Amsterdam, UMC locatie AMC.

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, H5Noord, in verband met een ingreep aan de keel, neus, hals en/of oren. Op onze verpleegafdeling herstellen ook mensen van een ingreep aan hun ogen (Oogheelkunde), huid (Dermatologie), en zenuwen en hersenen (neurochirurgie) .

Hoe bereid ik me voor?

U krijgt een brief mee met informatie over de dag en tijd van uw opname. Bij onduidelijkheden, kunt u contact opnemen met de afdeling opnameplanning.

Contactpersoon

Het is handig van tevoren na te denken wie uw contactpersoon zal zijn. De
contactpersoon is degene die altijd kan bellen met de afdeling. Alleen aan deze contactpersoon geven wij informatie over uw gezondheidstoestand. Dit is om uw privacy te waarborgen. De contactpersoon wordt door het personeel van de verkoeverkamer direct na uw operatie gebeld. De verkoeverkamer is de ruimte waar u bijkomt van de narcose.

Meenemen

neem het volgende mee op de dag van uw opname:

 • Geldig verzekeringspasje
 • Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, toeristen- of identiteitskaart) 
 • AMC pas
 • Uw dieetvoorschrift 
 • Medicatielijst indien u medicijnen gebruikt 
 • Toiletartikelen, nachtkleding 
 • Pantoffels of slippers 
 • Ondergoed 
 • Eventueel een ochtendjas 
 • Eventueel kleding voor overdag 
 • Eventueel wat lectuur, puzzels, enzovoort 
 • Eventueel uw bril, gehoorapparaat en gebitsbakje

Handdoeken en washandjes krijgt u in bruikleen van het ziekenhuis. 

Er is op de afdeling ruimte om uw persoonlijke spullen op te bergen in uw eigen
kast. Deze kasten kunnen niet op slot, het is daarom verstandig om niet al te
waardevolle spullen mee te nemen.

Vragen

Voor uw vragen, opmerkingen en een bevestiging van de opname kunt u mailen naar
of bellen met de afdeling opnameplanning.
opnamekno@amc.uva.nl
of 020 - 566 263

Bereikbaarheid

maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Wanneer is een dagopname mogelijk?

Om de opname goed te laten verlopen zijn er enkele voorwaarden verbonden aan de
opname op de dag van de operatie in het AMC:

 • u bent telefonisch bereikbaar;
 • u heeft niets gegeten; u bent nuchter; dit wordt verderop in deze folder uitgelegd;
 • u mag géén nagellak en make-up op hebben voorafgaan aan de behandeling;
 • u of uw begeleider spreekt Nederlands of Engels
 • u heeft begeleiding van een iemand ouder dan 21 jaar en eigen vervoer naar huis;
 • u mag niet met het openbaar vervoer naar huis, een taxi mag wel
 • er is iemand bij u tijdens de eerste 24 uur na de operatie.

  Heeft u vlak voor de ingreep last van griep of andere gezondheidsklachten
  gehad? Neem dan contact met ons op.

Wanneer en hoe laat is uw opname?

U zult op de polikliniek of thuis een brief ontvangen waarin de dag en tijd van uw opname staat.

Houd er rekening mee dat u 14 dagen vóór uw operatie door de anesthesist gezien dient
te zijn (tenzij expliciet anders met u besproken); anders kan het zo zijn dat de operatie niet door kan gaan.

De dag vóór uw opname wordt u, in principe in de ochtend, gebeld door de zaalarts. Dit
om onduidelijkheden omtrent uw opname weg te nemen en eventuele veranderingen
in uw gezondheid en/of medicatie te inventariseren. Als u op maandag word geopereerd zult u op vrijdag worden gebeld.

U hoort dan nogmaals hoe laat u op afdeling H5Noord wordt verwacht.

We werken met een strak operatieschema en vragen u met klem om op tijd aanwezig te zijn. Soms loopt een operatie onverwacht uit en kan het voorkomen dat u langer moet wachten. Maar soms valt er een operatie uit, dan bent u eerder aan de beurt.

Nuchter zijn

Voordat u geholpen kunt worden moet u nuchter zijn. Tenzij de anesthesist expliciet iets anders met u heeft afgesproken, dan volgt u dat beleid.

Als u nuchter moet zijn betekent dit:

 • Dat u tot 2 uur vóór het tijdstip van opname alleen heldere vloeistoffen mag drinken. Bijvoorbeeld: water, thee, appelsap en heldere aanmaaklimonade. Let op: geen melk of melkproducten.
 • Dat u tot 6 uur vóór het tijdstip van opname een lichte maaltijd kunt eten. Bijvoorbeeld: een cracker of beschuit met jam, maar geen kaas of vlees. U mag wel alles drinken. Ook koffie en als u wilt met melk en suiker. Wij raden u aan 24 uur voor de opname geen alcohol te drinken en niet meer te roken.

Gebruikt u medicijnen?

 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt kan het zijn dat u die moet stoppen. Uw
  behandelend arts en/of de anesthesist heeft hierover met u afspraken gemaakt.
 • Het kan zijn dat de anesthesist vooraf aan de operatie afspraken met u maakt over uw medicijngebruik. Bijvoorbeeld als u diabetespatiënt of zwanger bent. Of misschien om andere redenen. Houdt u zich dan aan deze afspraken.
 • Vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken, moeten deze normaal door blijven slikken. Maar na de narcose is de bescherming niet helemaal betrouwbaar meer tot aan uw volgende menstruatie.
 • Heeft u in de week voor de operatie een pijnstiller nodig? Gebruik dan Paracetamol en géén Aspirine. Want Aspirine heeft invloed op de bloedstolling.
 • Als u op de dag van de opname een uur voor de ingreep nog medicijnen moet innemen mag u hierbij een paar slokjes water drinken.

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, H5 Noord

U vindt onze afdeling in bouwdeel H van het AMC, op de 5e etage. U bereikt onze afdeling via de hoofdingang van het ziekenhuis.

Het opnamegesprek

Op de afdeling laat de verpleegkundige uw kamer zien. Vervolgens heeft u met hem/haar
een opnamegesprek. In het opnamegesprek hoort u over onderwerpen die belangrijk
zijn voor u. De verpleegkundige vertelt u wanneer u zich kunt omkleden. U krijgt een operatiehemd aan en een naambandje om. Contactlenzen, bril, gebitsprothese en/of gehoorapparaten moet u voor de behandeling uit doen. Wij bewaren ze voor u op de afdeling.
De verpleegkundige brengt u met uw bed naar de operatiekamer. Daar spreekt u nog met de chirurg en de anesthesist voordat u de narcose krijgt.

Bezoek

Bezoek is welkom van 15.00 tot 20.00. Er mogen twee personen tegelijk uw kamer
bezoeken. Op de afdeling is een wachtruimte waar uw bezoek eventueel kan
wachten als u meer dan twee bezoekers heeft.

Bloemen

Op de afdeling mag u bloemen ontvangen

Kamer

De afdeling heeft kamers voor één, twee, vijf en zes personen. Op de meerpersoonskamers liggen vaak zowel mannen als vrouwen. Daardoor kunnen wachttijden in het algemeen kort gehouden worden. Als u moeite heeft met de gemengde verpleging, is het verstandig dat vóór opname of bij het opnamegesprek te laten weten. Toewijzing van kamer vindt plaats op basis van opname-indicatie.

Kast

Op de verpleegkamer krijgt iedere patiënt een eigen hang-/legkast en kluisje. Het advies is geen al te waardevolle dingen mee te nemen. De kast kunt u gebruiken om nachtkleding, een kamerjas, ondergoed, pantoffels of slippers, makkelijk zittende bovenkleding en toiletartikelen op te bergen. Met het oog op mogelijke wachttijden is het op de opnamedag ook prettig een tijdschrift of boek bij de hand te hebben.

Maaltijden

Elke dag krijgt u een keuzeformulier, waarop u de maaltijden van uw voorkeur kunt aangeven. Zo nodig adviseert de voedingsassistent bij het invullen. De ziekenhuiskeuken levert ook maaltijden die zijn aangepast aan uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

De Verkoeverkamer

Na de behandeling komt u op de Verkoeverkamer van het Operatiekamercomplex. U heeft dan een infuus. U wordt nauwkeurig via een monitor gecontroleerd. Als u goed wakker en niet misselijk bent, krijgt u enkele slokjes water te drinken. Gaat alles goed dan gaat u terug naar de afdeling

Naar huis

Op de verpleegafdeling komt de behandelend arts langs om u te vertellen hoe de
ingreep verlopen is. Als het nodig is krijgt u informatie hoe u uw wond moet verzorgen. U krijgt zo nodig recepten mee voor pijnstillers of antibiotica. Medicatie kunt u ophalen bij de poli-apotheek in het AMC (bij de polikliniekingang). Aan het begin van de opname heeft u hier een formulier van gekregen om in te vullen. Wij adviseren u dat gelijk bij opname te doen dat kan namelijk uw wachttijd bij de apotheek aanzienlijk verkorten. Vergeet ook niet Paracetamol in huis te halen. Meestal krijgt u ook een vervolgafspraak voor de polikliniek
mee.

Voor u naar huis gaat krijgt u nog een maaltijd aangeboden.
Aan het begin van de avond kunt u naar huis. Soms is het verstandig de nacht op de afdeling door te brengen. Uw arts bespreekt dit met u. Houd er rekening mee dat u zelf geen voertuig mag besturen. We raden u af om met de bus, tram of trein reizen. Regel dus van tevoren een begeleider die u met de auto of taxi naar huis kan brengen.

Het is belangrijk de avond, nacht en de dag na de behandeling helemaal voor het herstel te gebruiken. Zorg ervoor dat er dan ook iemand bij u is. Indien u als laatste van het operatieprogramma geopereerd bent, kan het zo zijn dat ervoor gekozen wordt u een nacht in het AMC te laten verblijven. Dit zal tijdig met u besproken worden.

Medicatie

Als u met ontslag gaat verzorgt de zaalarts het recept voor uw medicijnen. Het is mogelijk om voor vertrek uit het AMC langs de apotheek te gaan om uw medicijnen op te
halen. Wanneer u dit wenst kunt u dit aanvragen bij de verpleegkundige die voor
u zorgt. De verpleegkundige maakt voor u een medicijnkaart. Op deze kaart staan
de medicijnen die u moet gebruiken en de tijden dat u ze in moet nemen. De AMC
apotheek is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend. De apotheek bevindt zich
in de Rode Luifel, rechts van de ingang van het polikliniekgebouw.

Weer thuis

Telefoontje van de afdeling

1 à 2 dagen na uw ontslag belt een verpleegkundige van de afdeling u thuis op.
Zij vraagt u of alles goed gaat en of u nog vragen of problemen heeft, bijvoorbeeld met de medicijnen.

Wij brengen uw huisarts op de hoogte van uw ontslag uit het ziekenhuis. En wij geven door wat wij met u hebben afgesproken voor uw herstel.

Houdt u rekening met het volgende:

 • U kunt wat last krijgen van spierpijn, keel- en/of wondpijn. Dit is normaal. Heeft u zoveel pijn dat dit met paracetamol niet onderdrukt kan worden dan adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling H5Noord (tel. 020-5664066).
 • Het is normaal dat u de dagen na de operatie nog snel vermoeid bent. Daarom kan het zijn dat u nog niet alles kunt doen wat u normaal gewend bent. Wij raden u af lange autoritten te maken zo kort na de ingreep.
 • Als u ligt en op gaat staan kan het zijn dat u zich een beetje duizelig voelt. Doe dit dus langzaam en geleidelijk aan. Sommige mensen hebben hier ook de tweede dag na de ingreep nog last van.

Wat te doen bij problemen of complicaties thuis?

Als er thuis complicaties of problemen optreden of als u vragen heeft, dan kunt
u overdag contact opnemen met de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde (tel. 020-5664066).

's Avonds, ’s nachts en in het weekend neemt u dan contact op met de
Spoedeisende Hulp van het AMC. Een arts of verpleegkundige zal u dan verder
helpen.


Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer