Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling keel-, neus-, en oorheelkunde, locatie VUmc/De Boelenlaan

Verwijzen Allergologie (polikliniek)

Informatie over uw verwijzing naar de polikliniek Allergologie.

Verwijsprocedure

Patiënten met gecompliceerde inhalatie-allergie

Patiënten met rhinoconjunctivitis en/of astma en/of eczeem die tevens voedselallergische klachten hebben kunnen via een huisartsverwijzing op deze poli terecht.

Patiënten met verdenking insectengifallergie

Patiënten met een verdenking op een insectengifallergie kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur. 

Patiënten met geneesmiddelovergevoeligheid

Patiënten met een verdenking geneesmiddelovergevoeligheid kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur. 

Patiënten met angioedeem

Patiënten met solitair angioedeem kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire allergie spreekuur

Patiënten met perioperatieve anafylaxis

Patienten met een verdenking perioperatieve anafylaxis kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur.  Graag ontvangen wij voor het eerste bezoek het OK-verslag alsmede het anesthesieverslag van de OK waarbij de klachten zijn ontstaan zodat wij het vervolgonderzoek alvast kunnen inplannen. Het niet bekend zijn van deze informatie zal nl leiden tot vertraging van het verdere onderzoek.

Patiënten met eosinofiele oesofagitis

Patienten met een verdenking eosinofiele oesofagitis kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur. 

Patiënten met anafylaxis eci

Patiënten met een verdenking anafylaxis eci kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur.  NB patiënten met uitsluitend urticaria en angioedeem vallen hier niet onder!

Patienten met verdenking mastocytose

Patienten met een verdenking mastocytose kunnen via een huisartsverwijzing terecht op het tertiaire spreekuur.  

Second opinion

Aanvragen voor een second opinion worden alleen in behandeling genomen als alle relevante correspondentie is bijgesloten

Uitsluitend via verwijzing uit tweede lijn:

  • Patienten met ongecompliceerde inhalatie allergie (rhinoconjunctivitis +/- astma)
  • Patienten met eczeem of urticaria worden alleen gezien op verwijzing vanuit de tweede lijn.
  • Patienten met buikklachten zonder atopie

Procedure van aanmelding

Verwijsbrief met hierin graag de volgende items

  • Vraagstelling
  • Huidige klachten
  • Huidige medicatie
  • Uitslagen van ingezette diagnostiek
  • Voorgeschiedenis
  • Verslag van relevante correspondentie

Bij vraagstelling insectengif graag ook vermelden om welk insect het gaat

Bij de vraagstelling geneesmiddelovergevoeligheid graag de patient een uitdraai van de medicatie laten meenemen/opsturen vanaf ongeveer 1 jaar voorafgaand aan het ontstaan van de klachten


Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt patiënt vragenlijsten met betrekking tot algemene gezondheid en allergische klachten, alsmede een afspraak voor het spreekuur met hieraan voorafgaand huidtesten en/of longfunctieonderzoek.