Contact Follow Me

Een overzicht van de contactgegevens van het Follow Me Nazorgprogramma.

Follow Me Kinderchirurgie

Follow Me Intensive Care Kinderen:

Follow Me IC Neonatologie:

Follow Me Kindercardiologie:

Follow Me Kinderlongziekten:

Project coördinator Follow Me programma:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer