Follow Me Kinderpulmonologie

Op het Follow Me spreekuur van de kinderpulmonologie onderzoeken we de longaandoening van uw kind en vervolgen we de groep kinderen met een hoge ziektelast.

Naast de gewone controles roepen we patiënten met één van de onderstaande aandoeningen ook op voor controle op het Follow Me spreekuur.

·         Ernstig astma,

·         Ernstig piepende uitademing

·         Tracheomalacie

·         Bronchomalacie

Wij vinden het belangrijk om niet alleen de longziekte, maar ook in brede zin het welbevinden en functioneren van uw kind goed in kaart te brengen. Op dit spreekuur zullen we daarom door middel van vragenlijsten en onderzoeken informatie inwinnen over de longfunctie van uw kind, maar bijvoorbeeld ook of uw kind goed mee kan komen op school en met sporten. Eventuele gezondheidsproblemen en problemen die de kwaliteit van het leven van uw kind kunnen beïnvloeden worden zo op tijd opgespoord en waar nodig behandeld.

Bij het Follow Me spreekuur is een multidisciplinair team betrokken van artsen en andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en psychologen. Welke zorgverleners de gezondheid van uw kind zullen controleren hangt af de klachten die uw kind heeft. Na afloop van de afspraak, bespreekt het team van verschillende zorgverleners hun bevindingen. Afhankelijk van de onderzoeken die uw kind op de polikliniek heeft gehad, bespreken wij de resultaten ofwel direct ofwel enkele weken later. De resultaten ontvangt u ook via een digitale brief in Mijn Dossier.

Wanneer vinden de controles plaats?

Afhankelijk van de longziekte zal uw kind op verschillende leeftijden en momenten worden opgeroepen. De eerste controle vindt plaats door middel van een videoconsult. Als de uitkomst van dit consult laat zien dat er duidelijke klachten zijn, dan zien we uw kind graag voor een controle op de kinderpolikliniek. Deze controles zullen de andere afspraken met de kinderlongartsen aanvullen en als het mogelijk is vervangen.

Betrokken zorgverleners

Welke zorgverleners de gezondheid van uw kind zullen controleren hangt af van de ziekte en de klachten die uw kind heeft.

Casemanagers

De casemanagers zijn verpleegkundigen en physician assistants welke ook werkzaam zijn op de afdeling kinderpulmonologie. Zij leiden een groot deel van de logistieke werkzaamheden van de poli en voeren samen met de longartsen het gesprek met kind en ouders. Daarnaast zorgen zij voor een gestructureerde nabespreking met alle betrokken artsen, het MDO.Vanaf de afdeling bekijken zij of patiënten in aanmerking komen voor het Follow Me spreekuur en informeren zo nodig al kind en ouders.  

Patiëntinformatie

·         Een dag op de follow Me poli

·         Longfunctieonderzoek; informatie voor kind en ouders

·         Astma | Longfonds (https://www.longfonds.nl/longziekten/astma)

·         Ik heb astma | Thuisarts.nl (https://www.thuisarts.nl/astma/ik-heb-astma)

·         Instructiefilms | Inhalatorgebruik (https://inhalatorgebruik.nl/nl/instructiefilmpjes)

·         Luchtwegmalacie | Longfonds (https://www.longfonds.nl/longziekten/luchtwegmalacie)

·         Amsterdam UMC Locatie AMC - Tracheamalacie (https://www.amc.nl/web/specialismen/keel-neus-en-oorheelkunde-1/keel-neus-en-oorheelkunde/tracheamalacie-1.htm)

·         Kinderneurologie.eu (https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/symptomen/tracheamalacie.php)

Brieven

Wetenschappelijk onderzoek bij het Follo

Wetenschappelijk onderzoek Follow Me spreekuur

We doen wetenschappelijk onderzoek verbonden aan het Follow Me spreekuur. De onderzoeker stelt zich voor:

Yoni van Dijk

In het team van zorgverleners ben ik, Yoni van Dijk, als arts-onderzoeker betrokken bij het Follow Me programma Kinderlongziekten. Met het opzetten van deze polikliniek hopen we niet alleen direct de zorg voor uw kind te verbeteren maar willen we ook, met uw toestemming, informatie verzamelen zodat we in de toekomst een ernstige longziekten nog beter kunnen behandelen. Achter de schermen ben ik daarom constant bezig met het verbeteren van de polikliniek en het evalueren van de verzamelde gegevens. Mijn doel is om met deze gegevens meer inzicht te krijgen in de gevolgen op de lange termijn, en voor ieder kind een persoonlijker behandelplan te kunnen maken.

Ik ben geïnteresseerd geraakt in de kinderlongziekten na een stage bij een gespecialiseerd astmacentrum. Hier heb ik gezien wat een uitdaging het voor ouders, jongeren en kinderen kan zijn om te leven met een ernstige longziekte, en wat een invloed het kan hebben op je dagelijks leven. Aan dit spreekuur werken daarom veel verschillende zorgverleners mee en is er ook veel aandacht voor thema’s zoals sporten, beweging en hoe we de kwaliteit van jouw leven of het leven van uw kind kunnen verbeteren.

Locatie

Het Follow Me spreekuur van Kinderlongziekten vindt plaats op de Kinderpoliklniek gebouw A begane grond, aan de rechterkant in de hal. Route nummer: 33

Contact

Voor meer informatie of vragen over uw afspraak, neem contact op via 020-5668000 of stuur een mail naar Follow Me Kinderlongziekten followmekinderlongziekten@amsterdamumc.nl