Komt er in uw familie een erfelijke ziekte voor? Dan kunt u terecht bij de specialisten van Klinische Genetica. Zij geven u voorlichting en advies over erfelijke ziektes en doen hier ook onderzoek naar. U kunt hier terecht met vragen als: 'Is deze ziekte erfelijk?' of: 'Heb ik kans op het krijgen van deze aandoeningen?'.
Polikliniek Klinische Genetica
phone
020 566 5281

Ik heb een afspraak op: