Aanvraagformulieren; cytogenetica, tumorgenetica en DNA diagnostiek

Aanvraagformulieren Cytogenetica Tumorgenetica en DNA diagnostiek.

Het laboratorium biedt een veelvoud van testen aan voor verschillende Indicaties . Er zijn verschillende type onderzoeken ter beschikking, met eigen vereisten en instructies. Het meest recente overzichten van alle genetische aandoeningen, post- , prenataal– onderzoek en tumorgenetica waarvoor diagnostiek beschikbaar is, is te vinden op de aanvraagformulieren. De  voor het inzenden zijn te vinden op deze aanvraagformulieren. Bij de cytogenetische testen worden de landelijke richtlijnen voor de uitslagtermijnen aangehouden.