Informatie over uw afspraak op de polikliniek Klinische Genetica.

Contact en afspraak

De verwijzing voor de polikliniek Klinische Genetica krijgen wij automatisch doorgestuurd van uw zorgverlener. U hoeft ons dus niet te bellen. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Wat kan ik verwachten?

U bent doorverwezen naar de polikliniek Klinische Genetica. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn:

 • U heeft een ziekte die mogelijk erfelijks is. In uw familie is een erfelijke ziekte ontdekt en u wilt weten wat dit betekent voor uzelf en/of uw kinderen;
 • U heeft vragen over de aandoening en erfelijkheid van de ziekte van uw kind.

Tijdens uw bezoek bespreken we de omstandigheden. Op basis van de gezondheid van de familieleden tekenen we een stamboom. Vervolgens bepalen we of vervolgonderzoek wenselijk is.

Vervolgonderzoek kan onder andere bestaan uit lichamelijk onderzoek, bloedafname of het opvragen van medische gegevens van uzelf of uw familieleden. Het verschilt per situatie en we stemmen alles met u af.

De resultaten van het onderzoeken worden met u besproken. Ook ontvangt u een schriftelijk overzicht van de resultaten. Het gehele onderzoek kan enkele maanden in beslag nemen, het is verstandig daar rekening mee te houden.

Meer over wat u kunt verwachten.

   De procedure

   Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek Klinische Genetica heeft u een gesprek met een arts of genetisch consulent. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. U bespreekt wat uw adviesvraag is. Uw familiegegevens worden in kaart gebracht en soms vindt lichamelijk onderzoek plaats. De arts maakt ook wel eens foto's van uiterlijke kenmerken van u of uw kind, zodat hij/zij deze ook later in het onderzoek kan betrekken.

   Meestal is een erfelijkheidsadvisering na één gesprek nog niet mogelijk. Er worden dan afspraken gemaakt voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld:

   • Bloedafname voor onderzoek van DNA of chromosomen;
   • Het bestuderen van medische gegevens van u zelf en/of van familieleden;
   • Beoordeling door een specialist op een andere polikliniek.

   In overleg met u kan de arts of genetisch consulent een medisch-maatschappelijk werker inschakelen die ervaren is in de begeleiding van keuze- en verwerkingsproblematiek bij erfelijke aandoeningen en erfelijkheidsonderzoek.

   De uitkomst van het vervolgonderzoek zullen in een vervolggesprek met u worden besproken. Daarna ontvangt u een schriftelijke samenvatting van wat op de polikliniek besproken is.

   Meer over de procedure.

   Route

   De polikliniek Klinische Genetica ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de tweede etage. Om er te komen neemt u de hoofdingang Poliklinieken en loopt u rechtdoor, voor de koffiecorner de lift naar de tweede. Daar kunt u zich melden bij balie 4.

   Polikliniek Klinische Genetica

   020 - 566 5281

   Wachttijd Klinische Genetica

   Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

   Aanleg & Ontwikkeling: 3 maanden

   Cardiogenetica: 3 maanden

   Oncogenetica: 4 maanden

   Neuro: 4 maanden

   Wachttijd Klinische Genetica (kindergeneeskunde)

   Wachttijden polikliniek:

   Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

   De wachttijd voor de polikliniek Klinische Genetica: 9 weken

   Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

   Meer over uw bezoek aan het AMC: