Prenatale Diagnostiek (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Prenatale Diagnostiek.

Contact en afspraak

Op de polikliniek Prenatale Diagnostiek van het AMC doen we onderzoek naar eventuele aangeboren afwijkingen bij uw nog ongeboren kind.

  Wat kan ik verwachten?

  U kunt bij ons terecht voor de gebruikelijke prenatale onderzoeken, zoals de combinatietest en (uitgebreide) echoscreening. Als universitair medisch centrum mogen we daarnaast nog twee chromosoomonderzoeken aanbieden: chorionbiopsie (vlokkentest) en amnionpunctie (vruchtwaterpuncties). Onlangs is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) daar nog bijgekomen.

  Wanneer onderzoek?

  Er kunnen kunnen allerlei redenen zijn om een uitgebreid echografisch en/of chromosoom-onderzoek te laten doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van de moeder (boven de 36), of een combinatietest die een verhoogde kans op afwijkingen aangeeft. Erfelijke chromosoomafwijkingen in de familie zijn ook vaak aanleiding: bij een eerder kind, bij een van de aanstaande ouders of wat verder weg.

  Meer over onze polikliniek

  Echografie is een van de speciale deskundigheden van onze polikliniek. De kennis en ervaring op dat gebied is bijzonder groot. Als u wilt, kunnen we op heel korte termijn een afspraak met u maken.

  Route

  De polikliniek Prenatale Diagnostiek ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping (A1-201). Om er te komen neemt u midden in de centrale hal de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich bij de balie.

  Prenatale Diagnostiek

  020 - 566 4499

  Wachttijd Prenatale Diagnostiek (Gynaecologie)

  Wachttijden polikliniek

  Als u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek en in aanmerking komt voor geavanceerd echoscopisch onderzoek of invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpuntie), kunt u, zodra u de exacte termijn van uw zwangerschap weet, een afspraak maken. De datum van uw afspraak hangt samen met uw zwangerschapsduur.

  In geval van spoed kunt u meestal binnen een week terecht bij de Polikliniek Prenatale Diagnostiek. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat indien u een spoedafspraak heeft, uw consult mogelijk tussen bestaande afspraken wordt gepland. De tijd van uw afspraak is daarom een streeftijd, het kan zijn dat u even moet wachten.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: