Het Laboratorium Speciële Hematologie richt zich op het vaststellen of iemand leukemie of lymfomen heeft, dus kwaadaardige ziekten van het bloed. Met gespecialiseerde technieken worden cellen in onder andere het bloed en het beenmerg onderzocht; zo worden cellen bekeken onder de microscoop (morfologisch onderzoek), omdat het uiterlijk van een cel iets kan vertellen over de herkomst en het rijpingsstadium van de cel.
Lab. Speciële Hematologie
phone
020 566 2429