Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling longziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

Leverziekten (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Leverziekten.

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek van het Levercentrum locatie AMC. Onze polikliniek richt zich op aandoeningen van de lever en galwegen. U kunt er terecht voor onderzoek en behandeling.

Welke patiënten we behandelen

De poli Leverziekten is deskundig op het gebied van uiteenlopende ziekten, waaronder:

  • Infectieziekten van de lever
  • Aangeboren leverziekten
  • Levertumoren
  • Leververvetting
  • Ziekten van de bloedvaten in de lever

Wat u bij ons kunt verwachten

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Vaak is er eerst nog vervolgonderzoek nodig om dat precies te kunnen zeggen. Zoals bloedonderzoek of nader onderzoek van de lever met bijvoorbeeld een MRI of CT-scan.

Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Wetenschappelijk onderzoek

Op de afdeling doen we veel wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en nieuwe behandelingen van leverziekten. Onze wetenschappelijke studies richten zich voornamelijk op virale hepatitis, cholestase, auto-immuunziekten van de lever en galwegen en leverkanker.

Hebt u belangstelling om als patiënt aan zo'n wetenschappelijke studie mee te doen? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Meer over uw bezoek aan het AMC: