Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling longziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

Zes minuten-looptest (Longziekten)

De bedoeling van deze test is om gedurende zes minuten zo ver mogelijk te lopen.

De voorbereiding:

  • U hoeft niet nuchter te zijn. Uw medicatie mag u gewoon doorgebruiken.
  • Trekt u kleding aan die niet strak zit en waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en goed sluitende schoenen die niet glad zijn en waarop u makkelijk loopt.
  • Wanneer u gewend bent om bij het lopen een stok, rollator of zuurstof te gebruiken, dan moet u dat bij deze test ook doen. Wanneer de test kort na het ontbijt of de lunch plaatsvindt, mag u slechts een lichte maaltijd gebruiken. Zorg dat u zich niet haast voor de test en dat u zich niet zwaar inspant gedurende de laatste twee uur voorafgaand aan de test.

Het onderzoek:

  • Voordat de meting begint laten we u eerst 10 minuten zitten. In die tijd worden een aantal gegevens genoteerd (o.a. medicatie) en wordt uw bloeddruk en polsfrequentie gemeten.
  • U loopt heen en weer in een gang, waarbij de totale afstand na zes minuten wordt berekend. Het is niet de bedoeling dat u gaat rennen of joggen. Als u buiten adem of uitgeput raakt mag u wat langzamer aan doen of even stoppen en uitrusten. De test wordt voortijdig gestopt als u klachten krijgt van pijn of kramp op de borst, duizeligheid, kramp in de benen of zeer ernstige kortademigheid.
  • Het totale onderzoek duurt ongeveer een half uur.


Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: